Alfabet łaciński

Bardzo często określany jest także mianem alfabetu rzymskiego, czy też zdrobniale łacinki. Ten system znaków będzie jednym z bardziej popularnych obecnie i stosowany jest w większości języków europejskich, ale także w Ameryce północnej, południowej, większej części Afryki, czy też Australii. Wywodzi się on bezpośrednio z alfabetu etruskiego oraz greckiego, początkowo składał się z dwudziestu jeden…

Znaczenia alfabetu

W bardzo wielu przypadkach o alfabecie mówić będzie się, że posiada pięć różnych znaczeń. Według jednego z najobszerniejszych z nich alfabet jest inaczej określany mianem pisma alfabetycznego. Definicja podaje, że jest to fonetyczny zapis pisma, w przypadku którego każdy ze znaków odpowiada jednemu ze dźwięków, czyli jednej głosce, może to być samo, czy też spółgłoska.…

Pismo głoskowe

Wszystkim nam pismo głoskowe będzie dokładniej znane jako alfabet, gdzie sama nazwa pochodzi od pierwszych dwóch liter greckiego alfabetu, czyli alfa oraz beta. Obecnie system ten jest najpopularniejszym jeśli chodzi o zapisywanie ludzkiej mowy. Termin stosowany jest w trzech głównych i powiązanych ze sobą znaczeniach, które czasami są z sobą mylonymi. Będzie to powodowało liczne…

Pismo fonetyczne

Pismo fonetyczne jest specjalnym systemem zapisu, który składać będzie się ze znaków oddających jedynie jeden z dźwięków ludzkiej mowy. Do rodzajów tego pisma zaliczymy między innymi alfabet, który dla nas będzie najbardziej popularnym. W przypadku zachodu pismo fonetyczne wynaleziono zostało ponad pięć tysięcy lat temu na terenie Fenicji oraz Syrii. Zapisywane wówczas były tylko i…

Typy

W przypadku pisma i jego ewolucji rozwinęło się wiele rodzajów i form. Jedną z pierwszych było pismo piktograficzne, obrazkowe, które z resztą cały czas znajduje zastosowanie. W jego przypadku przedmioty i czynności zapisuje się przy wykorzystaniu systemu obrazków, tak zwanych piktogramów, które mogą być z sobą specyficznie łączone tworząc nowe znaczenia. Kolejny z rodzajów pisma…

Systemy zapisu

W przypadku większości współcześnie znanych nam języków używać będziemy tak zwanego systemu mieszanego. W tym przypadku słowa zapisuje się fonetycznie przy wykorzystaniu systemu znaków jakim jest alfabet, nazwy własne także zapisywane są tą metodą. System znaczeniowy znajduje zastosowanie między innymi w przypadku liczb, substancji chemicznych i tym podobnych. W większości z języków, które znamy w…

Pismo

Za pismo uznać będziemy mogli system znaków, które są umownymi. Przy ich pomocy utrwala się przede wszystkim mówioną wersję języka. Jeśli chodzi o zapis, to będzie istniało wiele sposobów by przy jego pomocy przekazać mowę. Generalny podział wyróżniać będzie zapis znaczeń, czy też poszczególnych dźwięków. Większość z systemów piśmienniczych obecnie wykorzystywać będzie oba rodzaje tego…