Święta krowa

Termin świętej krowy używany będzie między innymi do określenia bardzo specyficznego statusu tego zwierzęcia w tej części Indii, która będzie hinduistycznego wyznania. Zgodnie z świętymi pismami, krowy powinno traktować się jako jedne z siedmiu matek człowieka, gdyż są one dawczyniami mleka, które jest niezbędnym dla przeżycia nowonarodzonej istoty ludzkiej. Wbrew przekonaniom, które panują na zachodzie,…

Krowa

Krowa, czyli inaczej samica bydła domowego, jest jednym z podstawowych źródeł mleka oraz jednego z lepszych mięs jakim jest wołowina. W przypadku niektórych krajów, szczególnie jeśli chodzi o Indie, krowy posiadać będą wymiar sakralny, uważa się je tam za święte. Określenie krowa odnosić będzie się także do samic wielu innych dużych ssaków, między innymi samic…

Bydło

Bydło inaczej zwane będzie także rogacizną, są to dwie ogólne nazwy określające zwierzęta hodowlane należące do specyficznej rodziny. Hodowla ich odbywała będzie się przede wszystkim w celu uzyskania z nich żywności, czy też innych surowców. Wiele z nich wykorzystywanych jest także jako siła pociągowa. Bydło będzie udomowioną formą wielu dzikich gatunków ssaków takich jak bawół,…

Zwierzęta gospodarskie

Do zwierząt gospodarskich zaliczyć będziemy mogli wszystkie te, które chowane są w gospodarstwach rolnych w celu uzyskiwania produkcji towarowych lub siły pociągowej. Bardzo często wykorzystuje się je również jako jeden z głównych materiałów produkcyjnych. Przykładami takowych zwierząt gospodarskich między innymi może być bydło, konie, osły, muły i wiele, wiele innych tym podobnych, gdzie wszystkie z…

Zwierzęta hodowlane

Będą to po prostu udomowione zwierzęta, czy też cały czas dzikie, które chowane są przy odpowiednich warunkach, na terenie gospodarstw rolnych, w ogrodach zoologicznych, czy też w specjalistycznych fermach. Będą one służyć przede wszystkim jako jedno ze źródeł żywności, między innymi mięso, jajka, tłuszcze i tym podobne, ale także będzie można z nich otrzymywać inne…

Specyfikacja

Na mocy ustawy związanej z organizacją hodowli i rozrodem zwierząt w gospodarstwach, hodowla sama w sobie będzie zespołem zabiegów, które zmierzają do poprawienia dziedzinach założeń, czyli genotypów zwierząt gospodarskich. W zakresie ich wychodzić będzie ocena wartości zarówno użytkowej jak i jednocześnie hodowlanej. W warunkach prawidłowego chowu prowadzony jest dodatkowo dobór i selekcja osobników do kojarzenia.…

Hodowla

Za hodowlę uznać będziemy mogli zespół procesów oraz zabiegów w warunkach, które są sztucznie wytwarzanymi i dotyczyć będą hodowli zwierząt. Ma to na celu przede wszystkim otrzymywanie organizmów żywych w warunkach, które tworzone są przez człowieka. Zwierzęta takowe wykorzystywane mogą być na różny sposób, jako produkty spożywcze, środki transportu, czy też pomocne w pracach rolnych…