Epikureizm

Greccy filozofowie tworzyli specyficzne filozofie odnoszące się do tego jak powinno wyglądać ludzkie życie. Jedną z nich, jednocześnie zaliczaną do najważniejszych jest właśnie epikureizm, który stawiał przed człowiekiem pytanie jaki jest najlepszy sposób osiągnięcia szczęścia w czasie doczesnego życia. Były to więc przede wszystkim systemy o podłożu etycznym. Etyka opierała się tutaj na umiarkowanym hedonizmie,…

Arystoteles

Arystoteles uchodzić będzie za jednego z najwybitniejszych greckich filozofów, który działał w czasach czwartego wieku przed naszą erą, czyli w pierwszych okresach rozwoju filozofii. Stworzył on system filozoficzny, który był opozycyjnym do oferowanego przez Platona, jednak posiadał jednocześnie zbliżoną do niego spójność, co spowodowało jego ogromny wpływ na filozofię i naukę europejską. Chrześcijańska odmiana jego…

Siedmiu mędrców

Mianem tym określać będzie się grupę nieprzeciętnych działaczy i reformatorów, którzy sprawowali swą działalność na terenach antycznej Grecji w okresie wieku siódmego i szóstego przed naszą erą. Działali oni bezpośrednio w czasach poprzedzających pojawienie się filozofii, sami nie byli filozofami, ale raczej swojego rodzaju mężami stanu, prawodawcami i zmieniającymi życie publiczne jednostkami. Mądrości, które głosi…

Filozofia przedsokratejska

Mianem tym określać będziemy okres w filozofii czasów antycznych, który miał miejsce pod pojawieniem się Sokratesa, uznawanego za ojca filozofii. Obejmował on między innymi filozofów przyrody, którzy często nazywani są mianem sofistów. Łączyć będzie ich przede wszystkim zainteresowanie przyrodą oraz jej filozofią. Odrzucają oni między innymi mityczne i tradycyjne wyjaśnianie zjawisk zachodzących w niej oraz…

Początki filozofii

Na początki filozofowania, czyli głównie greckiej myśli filozoficznej składać będzie się zespół czynników o podłożu politycznym, społecznym, ekonomicznym, kulturowym i tak dalej, które występowały w okresie archaicznym cywilizacji greckiej. Doprowadziły one między innymi do przekształcenia się w całym społeczeństwie religii, założeń dotyczących mądrości i moralności oraz wiedzy z czysto praktycznego i teoretycznego zakresu. Z czasem…

Historia

Za początek filozofii obecnie uważać będziemy się założenie jednej z jońskich szkół, która znajdowała się w okolicach Azji mniejszej, co miało miejsce kilka dobrych wieków przed naszą erą. Miało to miejsce w jednej z krain geograficznych tychże właśnie terenów, która dzisiaj zwana jest Jonią, a sama szkoła mieściła się w mieście-państwie Milecie. Założycielem tejże szkoły…

Filozofia

Filozofia jest jedną z nauk, która uważana jest w wielu kręgach za najważniejszą. Jest tak, gdyż stara się ona już od czasów średniowiecznych odpowiedzieć na najbardziej nurtujące człowieka pytania, a mianowicie jak powstał świat, jaki jest sens naszego istnienia, czy istnieją istoty wyższe od nas, przybierające postać bożków i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych…