Książe Łokietek

Wiadome było dla większości magnatów, że po śmierci Przemysła II jego miejsce zająć powinien Władysław i objąć pieczę nad wielkopolską oraz Pomorzem, w czasie tym był on już księciem kujawskim. Nie bez znaczenia w tym przypadku będzie fakt szczerej niechęci łokietka do narodku niemieckiego, którzy byli uznawani powszechnie za głównych sprawców jednej z największych zbrodni…

Ślub

Jeszcze za życia swojego ojca, Przemysła drugiego. Łokietek bierze ustawiony przez rodziców ślub z Jadwigą, która była córką Bolesława pobożnego. Co do dokładniejszego określenia samego momentu, w którym zdarzenie to miało miejsce będą istniały różnorodne koncepcje pomiędzy samymi historykami. Pierwsza z nich zakłada, że do ślubu dojść miało, jeszcze za czasów kiedy żył właśnie Bolesław…

Władysław Łokietek

Władysław łokietek za czasów swojego młodego życia nie czynił żadnych wyraźniejszych kroków, które zapowiadałyby niezwykle rozbudowana karierę monarszą. Urodził się w czasie jednego z największych rozdrobnień rzeczpospolitej, kiedy poszczególne jej części znajdowały się w rękach drobniejszych magnatów, tak naprawdę w czasie tym nie można było mówić o obecności na mapach polski jako takiej. Łokietek pomimo…