Madonna Łokietkowa

Według tradycji oraz podawanych przekazów przed tą rzeźbą modlił się właśnie Władysław łokietek w momencie kiedy prosił o zjednoczenie kraju. Pobożny książę przed tym właśnie posągiem spędzał całe godziny zagłębiając się w modlitwie. Zwracał się jednocześnie przy tym do madonny jako Matki, prosząc o to, aby udzieliła pomocy polskiemu narodowi. Pewnego dnia książę z powodu…

Opinia

Jednoznaczna ocena Władysława łokietka z pewnością nie będzie łatwą. Z jednej strony wytrwale dążył on do najwyższego celu w swoim życiu jakim było zjednoczenie polski po rozbiciu dzielnicowym. Nie przychodziło mu to jednak z łatwością, a dużą rolę w tym wszystkim odgrywało także szczęście oraz los. Historycy spekulują, że gdyby niespodziewane i liczne zgony kolejnych…

Opanowanie Mazowsza

Kolejną z zbrojnych wypław, która zorganizowana była przez łokietka, to tam, której podstawowym celem było przede wszystkim podporządkowanie swoim wpływom księcia płockiego. Wyprawa pomimo zdobycia, a następnie spalenia płocka, zakończona została niepowodzeniem, gdyż na skutek tego, że po stronie Władysława przyłączył się zakon, a następnie jeszcze Luksemburg. Do większych starć z przeciwnikami w czasie tym…

Wojna brandenburska

Trzy lata od koronacji przyszła bardzo wielka próba dla polsko-węgierskiego sojuszu, który miał sprawdzić swoje możliwości na Rusi halickiej. Zginęli wówczas dwaj z ostatnich książąt tych ziem. Sojusznicy w momencie tym postanowili udzielić wsparcia w opanowaniu tamtejszego tronu jednego z najbliższych krewnych zabitych książąt a mianowicie Bolesława Jerze, który był synem mazowieckiego księcia. Wyprawa w…

Koronacja

Władysław łokietek dążył do zjednoczenia ponownie wszystkich ziem rozproszonych w momencie rozbicia dzielnicowego co szło mu nadzwyczaj dobrze, dodatkowo sytuacje losowe i śmierć kolejnych władców w krótkim okresie z pewnością ułatwiła mu to zadanie. Z działaniami tymi łączył również starania o uzyskanie zgody od papieża na koronowanie siebie. Politykę księcia krakowskiego w tej mierze bardzo…

Władysław Łokietek

Władysław łokietek posiadał bardzo wiele różnego rodzaju tytułów książęcych na terenach ziem polskich w czasie rozbicia dzielnicowego, kilka razy znajdował się także na wygnaniu by w końcu w roku 1320 zostać koronowanym na polskiego króla. Był on trzecim co do wieku synem Kazimierza I kujawskiego i jednocześnie najstarszym z jego trzeciego małżeństwa z księżniczką opolską,…

Podsumowanie rządów

Jednoznaczna ocena Władysława łokietka z całą pewnością będzie dosyć trudna. Z jednej strony wytrwale dążył on do postawionego przed sobą celu, a mianowicie zjednoczenia polski. Nie przychodziło mu to jednak z łatwością, nierzadko pomagało w tym szczęście. Nie wiadomo, czy gdyby niespodziewane i następujące szybko po sobie zgony kolejnych władców, czy nie pozostałby do końca…

Śmierć

Władysław łokietek umiera na początku marca w roku 1333 znajdując się na zamku wawelskim – tam też zostaje pochowany. Posiadał on z małżeństwa z Jadwigą sześcioro dzieci, tyle jest przynajmniej oficjalnie znanych. Najstarszym dzieckiem łokietka była córka Kunegunda. Rok później rodzi się już jednak syn Stefan. Kolejny potomek do Władysław, który imię dziedziczy bezpośrednio po…

Koronacja

Od momentu ucieczki z terenów polskich do koronacji na króla Władysława łokietka mija kilkanaście lat. Przez okres ten jednak udaje mu się odzyskać i przejąć najważniejsze z ziem i doprowadzić do ich zjednoczenia. Łokietek uznając, że przychodzi odpowiedni moment zaczyna starania o otrzymanie papieskiej zgody na koronację. Jego polityka w tejże mierze była cały czas…

Wygnanie

Zagrożenie dla władzy łokietka przychodzi z całkowicie niespodziewanej strony. Mianowicie, król czeski postanawia, że całkowicie rozprawi się z polskim księciem. Pod koniec wieku trzynastego dochodzi do zawarcia umowy, na mocy której łokietek zobowiązuje się do złożenia ponownie hołdu lennego, w zamian za co miał on otrzymać czterysta grzywien oraz ośmioletnie dochody z kopalń, które znajdowały…