Dąb Jagiełły

Obecnie jest to jedno z najpopularniejszych drzew, a dokładniej dębów w Puszczy Białowieskiej, nawet pomimo tego, że drzewo to już jest spróchniałym i przewróconym od dłuższego czasu. Pod nim jednak miał rzekomo przesiadywać Władysław Jagiełło przed łowami, które zorganizowano na czas przed wyprawą grunwaldzką. Drzewo tak naprawdę nie miało jednak więcej niż czterysta pięćdziesiąt lat,…

Po Grunwaldzie

Po rozgromieniu krzyżaków pod grunwaldem Jagiełło odbył dwuletnią podróż tryumfalną po rozległych i ciekawych terytoriach litewskich od żmudzi aż po Czerkasy. Podczas tej wyprawy zawarł on układ z Zygmuntem luksemburskim na mocy, którego w zamian za pożyczkę pieniężną król polski otrzymał w zastaw trzynaście miast na Spiszu. W wieku piętnastym pomiędzy polską i Litwą powstała…

Ciekawostki

Jak podają podania Władysław Jagiełło bardzo częso gościł w opactwie łysogórskim. Ja wynika z relacji podawanych przez Jana Długosza ilekroć król przybywał do położonego tutaj sanktuarium świętokrzyskiego zatrzymywał się w Słupi. Dalszą drogę już jako pielgrzym pokonywał na własnych nogach, stąd też trakt tren nazwany został mianem drogi królewskiej. Przy drodze tej, u samych stóp…

Grunwald

Państwo, które powstało z połączenia Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego stało się największym w całej europie, rzeczpospolita obojga narodów przez długi okres takowy status utrzymywała. Jagiełło rozpoczynał przygotowania do rozprawienia się z zakonem krzyżackim, który cały czas zajmował zdobyte nad Bałtykiem ziemie pruskie, polskie oraz żmudź, która należała do Litwy. Wojna z zakonem rozpoczęła…

Panowanie

Jeszcze przed przejęciem panowania Jagiełło został wyznaczony wyraźnie przez swojego umierającego ojca na następcę litewskiego tronu. Władza objęta została przez niego w maju roku 1377. Początek rządów był bardzo niespokojnym, przede wszystkim ze względu na to że przyrodni bracia oraz kilka innych osób chcieli pokusić się o zdobycie władzy na Litwie. Dodatkowo Władysław musiał zmierzyć…

Władysław Jagiełło

Z całą pewnością ten król polski jest jedną z ważniejszych osobistości oraz władców na przestrzeni całych wieków i z pewnością jednym z najbardziej charakterystycznych. Oprócz tego, że był on wielkim księciem litewskim, to dodatkowo królem polskim. Został on królem poprzez ożenek z Jadwigą Andegaweńską, która piastowała ten zaszczytny urząd i od niego rozpoczyna się w…