Metody rządów

Rządy w Polsce Wacław opierał będzie przede wszystkim o wprowadzony przez siebie urząd starosty, co miało wysoce usprawnić całą administrację. W całym kraju, co zgodnie podkreśla większość kronikarzy, doszło do wyraźnej poprawy stanu bezpieczeństwa oraz wzrostu jeśli chodzi o skarb państwa. Poprawa finansów dawała możliwość wprowadzenia o wiele mocniejszej waluty, a mianowicie grosza praskiego. Oprócz…

Król polski

Rok 1300 to prowadzenie bardzo skutecznej polityki zagranicznej przez Wacława II, która umożliwia mu doprowadzenie do koronacji na króla polski, co miejsce miał za zgodą niemieckiego władcy i pomimo sprzeciwu biskupa Rzymu. Koronacja miejsce miała w katedrze w Gnieźnie i dokonana została przez wcześniejszego przeciwnika rządów Czech na terenie polski, a mianowicie Jakuba śliwki, który…

Król Czech

W roku 1297 miejsce ma koronacja Wacława na króla czeskiego, co jeszcze bardziej wzmacnia jego pozycję na terenie Czech, jak i w samej Polsce. Powoduje to jednocześnie iż dwa lata później w czasie jednego ze zjazdów możnowładców upomina się u Władysława łokietka o konieczność złożenia hołdu lennego z nabytków, które uzyskane zostały po śmierci przemysła…

Rządy samodzielne

Okres regencji oficjalnie zakończony zostaje w roku 1285 w momencie kiedy Wacławowi w ramach lenna przydzielone zostają Czechy oraz Morawy, z ręki niemieckiego władcy. Jednocześnie, zgodnie z zawartymi już we wcześniejszym okresie umowami, Wacław poślubia córkę Rudolfa. Małżeństwo to połączone ze złym stanem zdrowia Wacława dawało Habsburgom nadzieje na rychłe przejęcie dziedzictwa po rodzie przemyślidów.…

Matczyna regencja

W roku 1283 brandenburgowie rezygnują z władzy i regencji. Margrabia w zamian za to jednak otrzymuje bardzo wysokie odszkodowanie w formie pieniężnej. Ster rządów powierza on matce władcy, a mianowicie Kunegundzie Halickiej. Obok królowej realną władzę nad terenem Moraw oraz Czech sprawuje jednak także jej kochanek, a mianowicie Zawisza pochodzący z rodu Witkowiców. Zażyłe stosunki…

Rządy regencyjne

Wacław w wieku zaledwie siedmiu lat musi pogodzić się z śmiercią swojego ojca. Jako, że jest jednak małoletni i niezdolny do sprawowania władzy miała ona znaleźć się w rękach regencji. Mianowana została ona przez jednego z największych suwerenów terenów ziemskich na tychże obszarach, czyli przez niemieckiego króla Rudolfa. Kandydatów do zajęcia tegoż stanowiska było naprawdę…

Wacław II

Wacław drugi należał do dynastii przemyśl idów, panował w naszym kraju od roku 1278 do 1305 kiedy miejsce miała jego śmierć. Był on synem zmarłego tragicznie czeskiego króla Ottokara II. W momencie śmierci swojego ojca, kiedy młody Wacław posiadał zaledwie siedem lat, nie mógł on objąć bezpośrednio władzy. Przypadła ona regencji, która mianowana została przez…