Monety

Obecnie nie jest znana żadna z monet, którą można byłoby bezpośrednio i z całą pewnością przypisać Przemysłowi drugiemu. W związku jednak z potwierdzoną aktywnością mennic w tym okresie można przypuszczać, że monety były wybijane i że takowe monety istniały. Część historyków będzie przypisywała mu dwa rodzaje monet, jedne beznapisowe, zachowane obecnie w liczbie siedmiu egzemplarzy…

Pieczęcie

Przemysł w okresie swojego panowania posługiwał się pięcioma różnymi pieczęciami. Pierwszą z nich odwiedził bezpośrednio po swoim ojcu, była ona jedną z najważniejszych, widniał na niej napis odnoszący się bezpośrednio do powiązania polski z religią chrześcijańska. Druga z pieczęci, jego pieczęć herbowa przedstawiała wspinającego się lwa. Trzecia z pieczęci obrazuje te sam elementy, które znajdowały…

Koronacja

Koronacja Przemysła miejsce miała w katedrze gnieźnieńskiej w roku 1295, a dokładniej dwudziestego szóstego czerwca, w niedzielę, czyli w dniu kiedy obchodzone było święto świętych Jana i Pawła. Nie wiadomo jednak jaki obrządek ceremonii miał miejsce podczas samej koronacji. Była to bowiem pierwsza z koronacji polskiego władcy po okresie ponad dwustu lat. Na uroczystość tą…

Przygotowania koronacyjne

Moment, w którym przemysłowi udało się zjednoczyć Pomorze Gdańskie oraz Wielkopolskę, jest niejako decydującym w całej jego karierze politycznej. W czasie tym staje się on najpotężniejszym z Piastów na ziemiach polskich. Obejmując tron ziemi krakowskiej w roku 1290 książę jednocześnie z arcybiskupem Gniezna podejmuje plan koronacji królewskiej, który ma być jednym z głównych kroków do…

Książę krakowski

Droga do koronacji Przemysła II rozpoczynała będzie się na dobre w roku 1290 w momencie kiedy umiera Henryk prawy, czyli książę wrocławski. Jako, że nie posiadał on prawowitego następcy w pozostawionym po sobie testamencie księstwo wrocławskie przekazuje Henrykowi trzeciemu. Powyższe nadania nie będą budziły wątpliwości gdyż są one jak najbardziej zgodne z linią polityczną Henryka…

Lata młodości

Od razu po swoich narodzinach przemysł zostaje po swoim zmarłym ojcu władcą księstwa poznańskiego. Opiekę nad nim i jednocześnie całym księstwem oprócz matki przejmuje także stryj, Bolesław Pobożny. Pomimo opieki Przemysł pozostaje na dworze poznańskich gdzie wychowuje się cały czas znajdując przy boku matki. Szybko jednak umiera jego matka i przenosi się on już na…

Przemysł II

Przemysł II jest kolejnym władcom należącym do dynastii Piastów, który piastował wiele funkcji władczych, zaczynał jako książę poznański, następnie wielkopolski, krakowski, pomorski, aż w końcu w roku 1294 udaje mu się doprowadzić do koronacji. Przemysł jest postacią ważną dla polskiej historii między innymi dla tego, że był on ostatnim z wielkopolskiej linii piastowskiej. Rodzi się…