Tutenchamon

Tutenchamon jest jednym z lepiej znanych nam faraonów i jednym z ważniejszych w historii Egiptu. Żył on w czternastym wieku przed naszą erą i był faraonem osiemnastej dynastii. Jest on popularnym przede wszystkim dlatego, że dzięki jego reformom i działaniom udało się na nowo zjednoczyć podzielone państwo i wrócić do politeistycznej religii charakterystycznej dla starożytnego…

Najbliżsi

Jeśli chodzi o dokładne ustalenie rodziny Tutenchamona to będzie z tym problem, szczególnie jeśli chodzi o kwestię jego rodziców. Przez długi czas panowała opinia, ż ojcem tego właśnie władcy był Amenhotep III, jednak jest ona raczej odrzucana przede wszystkim powodu na długą koregencję tego ostaniego właśnie z Echnatonem. Badania samej mumii Tutenchamona wykazały, że poniósł…

Ucieczka

Napoleon ucieka z Elby i w takowy sposób rozpoczyna słynne sto napoleońskich dni, które zakończyły się w czerwcu klęską pod Waterloo, które znajduje się na terytorium belgijskim. Wojny napoleońskie zakończone zostały całkowicie i definitywnie na terenie belgijskim oraz francuskim, gdzie kapitulowała Francja i napoleon został internowany na wyspy świętej Heleny, które znajdują się na południowym…

Abdykacja

Po klęsce francuzów w czasie trwania kampanii moskiewskiej wojna rozgorzała ponownie w wieku dziewiętnastym, a dokładnie w roku 1813, na terytorium Niemiec. Napoleonowi udało się sprowadzić z Francji nową armię, która liczyła sobie ponad sto pięćdziesiąt tysięcy ludzi i na początku udało mu się odnieść kila zwycięstw. Jego klęska w bitwie narodów pod Lipskiem była…

Cesarz

Aby utwierdzić swoją pozycję oraz władzę Napoleon Bonaparte koronował się na francuskiego cesarza, co miało miejsce drugiego grudnia roku 1904. Msza koronacyjna odbyła się w katedrze Notre Dame w Paryżu i odprawiona była przez papieża Piusa siódmego. W jej trakcie według niepotwierdzonych pogłosek napoleon miał sam włożyć sobie koronę cesarską na głowę, wyjąwszy ją z…

Rządy

W momencie kiedy Napoleon przejmuje dyktatorską władzę we Francji jego działania są bardzo energetycznymi. Cały czas walczy on o zyskanie poparcia arystokracji, podpisanie nowego konkordatu z kościołem, dodatkowo prowadzi ekspansję militarną i czyni działania w kierunku uczynienia siebie cesarzem francuskim. Dodatkowo zajmuje się on reformowaniem i restrukturyzacją całego państwa, łącznie jeśli chodzi o gospodarkę, politykę,…

Wczesne lata

Bonaparte urodził się na Korsyce, w przeciętnej rodzinie adwokata o szlacheckich pochodzeniu, którego żoną była Letycja. Posiadał on liczne rodzeństwo, a mianowicie czterech braci i trzy siostry. Dzięki protekcji jednego z gubernatorów został zapisany do szkoły wojskowej, która mieściła się w Brienne. Tam zyskał on opinię samotnika, który przede wszystkim wybierał naukę od towarzystwa innych…

Napoleon Bonaparte

Z całą pewnością napoleona Bonaparte uznać będziemy mogli za jedną z wybitniejszych postaci w historii Francji oraz europy, z drugiej jednak strony wiążą się z nią skrajne uczucia. Wywoływała ona i nadal wywołuje kontrowersje. Jest on uważany między innymi za jednego z największych mężów stanu, władców, reformatorów ustrojowych i prawnych, strategów wojennych i tak dalej,…

Dziedzictwo tronu

Kazimierz Wielki posiadał liczne żony, z żadną jednak nie posiadał syna, bezpośrednio z prawego łoża. Ustalił on podczas zjazdu z Andegawenami prawo do następstwa tronu w przypadku jego bezpotomnej śmierci. Była to cena poparcia jego polityki zagranicznej przez dynastię węgierską. Jeszcze raz prawa te zostały potwierdzone do tronu polskiego kilkadziesiąt lat później. Kiedy król umarł…

Polityka wewnętrzna

Kazimierz wielki z pewnością znany jest jako ten, któremu udało odnieść się wiele dyplomatycznych sukcesów, dodatkowo organizował on liczne zwycięskie wyprawy, a przede wszystkim prowadził spójną i reformatorską politykę na terytorium swojego państwa. Dążył on przede wszystkim do stworzeni bardzo silnych materialnych podstaw do sprawowania królewskich rządów, które będą niczym niezagrożonymi. Udało mu się wprowadzić…