Zdobycie władzy

Kolejne lata to ciągłe sukcesy militarne cały czas młodego i zdobywającego doświadczenie napoleona. Największe z nich odnosi przede wszystkim we Włoszech, gdzie udaje mu się pokonać Austriaków oraz Sardyńczyków. W czasie tym służyły pod jego rozkazami polskie legiony Dąbrowskiego. Wszystkie jego sukcesy wojenne zostały docenione i z tego też powodu mianowany został dowódcą wojskowym Paryża.…

Młodość

Napoleon urodził się na Korsyce w miejscowości Ajaccio w średniozamożnej rodzinie adwokackiej ze szlacheckimi korzeniami. Posiadał liczne rodzeństwo, czterech braci oraz trzy siostry. Bonaparte jako młodzieniec miał szczęście, dzięki zabiegom gubernatora Korsyki udało mu się bowiem dostać w roku 1779 do jednej z lepszych wojskowych szkół. Zyskał tutaj opinię samotnika oraz osoby bardzo ambitnej, która…

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte jest postacią szeroko znaną mimo tego, że żył na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Jest tak przede wszystkim dlatego iż uważany jest za jednego z największych strategów, dowódców i jednocześnie władców w historii Francji, europy i świata. Był on pierwszym z francuskich konsulów, a następnie także cesarzem Francji, wprowadzając w kraju tym na…