Ucieczka

Napoleon ucieka z Elby i w takowy sposób rozpoczyna słynne sto napoleońskich dni, które zakończyły się w czerwcu klęską pod Waterloo, które znajduje się na terytorium belgijskim. Wojny napoleońskie zakończone zostały całkowicie i definitywnie na terenie belgijskim oraz francuskim, gdzie kapitulowała Francja i napoleon został internowany na wyspy świętej Heleny, które znajdują się na południowym…

Abdykacja

Po klęsce francuzów w czasie trwania kampanii moskiewskiej wojna rozgorzała ponownie w wieku dziewiętnastym, a dokładnie w roku 1813, na terytorium Niemiec. Napoleonowi udało się sprowadzić z Francji nową armię, która liczyła sobie ponad sto pięćdziesiąt tysięcy ludzi i na początku udało mu się odnieść kila zwycięstw. Jego klęska w bitwie narodów pod Lipskiem była…

Cesarz

Aby utwierdzić swoją pozycję oraz władzę Napoleon Bonaparte koronował się na francuskiego cesarza, co miało miejsce drugiego grudnia roku 1904. Msza koronacyjna odbyła się w katedrze Notre Dame w Paryżu i odprawiona była przez papieża Piusa siódmego. W jej trakcie według niepotwierdzonych pogłosek napoleon miał sam włożyć sobie koronę cesarską na głowę, wyjąwszy ją z…

Rządy

W momencie kiedy Napoleon przejmuje dyktatorską władzę we Francji jego działania są bardzo energetycznymi. Cały czas walczy on o zyskanie poparcia arystokracji, podpisanie nowego konkordatu z kościołem, dodatkowo prowadzi ekspansję militarną i czyni działania w kierunku uczynienia siebie cesarzem francuskim. Dodatkowo zajmuje się on reformowaniem i restrukturyzacją całego państwa, łącznie jeśli chodzi o gospodarkę, politykę,…

Wczesne lata

Bonaparte urodził się na Korsyce, w przeciętnej rodzinie adwokata o szlacheckich pochodzeniu, którego żoną była Letycja. Posiadał on liczne rodzeństwo, a mianowicie czterech braci i trzy siostry. Dzięki protekcji jednego z gubernatorów został zapisany do szkoły wojskowej, która mieściła się w Brienne. Tam zyskał on opinię samotnika, który przede wszystkim wybierał naukę od towarzystwa innych…

Napoleon Bonaparte

Z całą pewnością napoleona Bonaparte uznać będziemy mogli za jedną z wybitniejszych postaci w historii Francji oraz europy, z drugiej jednak strony wiążą się z nią skrajne uczucia. Wywoływała ona i nadal wywołuje kontrowersje. Jest on uważany między innymi za jednego z największych mężów stanu, władców, reformatorów ustrojowych i prawnych, strategów wojennych i tak dalej,…

Śmierć

Jak wiadomo napoleon uciekł z Elby i próbował odzyskać władzę w bitwie pod Waterloo, niestety tutaj miejsce ma jego ostateczna klęska. Zesłany zostaje na wyspę świętej Heleny gdzie przebywał przez okres sześciu lat. Podejmował tam trzy próby samobójcze, kończyły się one jednak niepowodzeniem. Umiera w wieku pięćdziesięciu dwóch lat, a jego zwłoki przewiezione zostały do…

Abdykacja

Napoleon nie odnosił sukcesów cały czas, największą jego klęską jest ta w czasie Bitwie Narodów pod Lipskiem, która rozgrywała się w roku 1813. Rok później dochodzi do okupacji Paryża, a pod wpływem nalegań marszałków napoleon abdykuje i zrzeka się władzy na rzecz swojego syna. Koalicja, która zawiązała się przeciwko niemu żądała całkowitej kapitulacji, której władca…

Konsul

W momencie przejęcia dyktatorskiej władzy w republice francuskiej napoleon rozpoczyna bardzo energiczne działa. Przede wszystkim stara się uzyskać poparcie arystokracji i ogłasza amnestię dla emigrantów z arystokratycznym pochodzeniem – wszyscy oni mogli wrócić do kraju, ale majątki, które zarekwirowane zostały im w czasie rewolucji nie zostały im oddane. Unormował także stosunki z kościołem katolickim, przyjmując…

Cesarz francuski

Napoleon aby móc utwierdzić swoją władzę koronował się na cesarza francuzów na początku grudnia 1804. Wcześniej jednak przeprowadził ogólnokrajowy plebiscyt, który wykazał, że społeczeństwo jest jak najbardziej za wprowadzeniem tak daleko idących zmian. Msza koronacyjna miejsce miała w katedrze Notre Dame i odprawiana była przez samego papieża. W jej trakcie, według niepotwierdzonych źródeł, w kluczowym…