Przydomek

Jeśli chodzi o historiografię czasów współczesnych to nie będzie przypisywała ona mieszkowi II żadnego przydomku. Z drugiej jednak strony w wieku dziewiętnastym określano go mianem gnuśnego. Podstawą do takiego stwierdzenia miał być między innymi stosunek kronikarzy do władcy w wieku dwunastym, który był wysoce krytyczny. Pisali oni o nim jako o człowieku tępym, niezgranym, nierozsądnym,…

Dzieci

Oficjalne źródła podają, że Mieszko II Lambert posiadał trójkę dzieci. Oczywiście są to dzieci z prawego łoża, ile było ich naprawdę tak do końca nie wiadomo. Jego pierworodnym i zarazem jedynym synem był Kazimierz, zwany później także Kazimierzem I Odnowicielem, czy też Mnichem. Kolejne z potomstwa to dwie córki, imię jednej z nich jest nieznane,…

Wyprawy odwetowe

Mieszko II znany jest przede wszystkim z podejmowania czasami zbyt pochopnych i spontanicznych decyzji dotyczących ofensyw wojskowych, a w sytuacjach najważniejszych natomiast król ociągał się z podejmowaniem decyzji. Między innymi zorganizowany zbyt późno najazd na zachodnich wrogów wpływa na szansę rebeliantów i dodatkowo powoduje, że miejsce ma wręcz natychmiast wyprawa odwetowa cesarza rzymskiego. Wojska Konrada…

Śmierć

Jak podaje większość źródeł Mieszko umiera w pierwszych dniach maja roku 1034, gdzie śmierć jego miała być nagła, przyczyny są jednak niewiadome. Pozostawia on w spadku swojemu synowi, Kazimierzowi, państwo, które zostało wybitnie osłabione przez liczne działania militarne i jednocześnie okrojone z ważnych terenów i obszarów strategicznych. Na samym początku władzy nowy władca traci dodatkowo…

Panowanie

Mieszko II tron przejmuje bezpośrednio po śmierci swojego ojca. Koronacja miejsce ma w dzień szczególny bowiem w boże narodzenie roku 1025, czego dokonuje najwyższy z biskupów polskich, a mianowicie arcybiskup Hipolit. Zdaniem niektórych z kronikarzy koronacja miała miejsce samowolnie, co w panującej w tamtym czasie sytuacji politycznej mogło mieć jak najbardziej miejsce. Po Chrobrym Lambert…

Historia młodości

Mieszko II od początku swojego życia wychowywany był na władcę i jeszcze za czasów życia ojca działał bardzo aktywnie na polu politycznym, co jest jednoznacznym znakiem, że to właśnie jego chrobry wyznaczył na swojego następcę. Działał on aktywnie między innym na polu polityki niemieckiej, zarówno jako przedstawiciel polskiej korony i jednocześnie dowódca wojsk. Jego pozycja…

Mieszko Lambert

Mieszko drugi Lambert był polskim królem i zarazem księciem naszego kraju należącym do jednej z sławetniejszych dynastii, a mianowicie dynastii Piastów. Obejmował on tron po swoim ojcu, Bolesławie Chrobry, który był pierwszym polskim królem. Władzę przejmuje zaraz po śmierci ojca wypędzając z kraju swoich dwóch braci, którzy także pretendowali do tronu, zachowuje się podobnie jak…