Ciekawostki

Postać Mieszka I jest bardzo barwną oraz ciekawą, dookoła której powstało wiele różnych historii gdzie nie wszystkie z nich będą prawdziwymi, istnieje jednak kilka faktów o których często nie wiemy. Między innymi ten, który dotyczy przesłanek Galla anonima, gdzie podaje on w swej Kornice, że Mieszko I od narodzin był ślepym i dopiero w okolicach…

Dagome iudex

Jedną z konsekwencji przyjęcia chrztu było wydanie pod koniec życia Mieszka dokumentu Dagome iudex co uczynił wraz z swoją żoną oraz synami z drugiego małżeństwa, na mocy którego oddawał swoje państwo pod opiekę papieża oraz opisał jego granice. Dokument ten obecnie nie zachował się w wersji oryginalnej co utrudniać będzie jego analizę oraz interpretację. Obecnie…

Dokonania

Za czasów swojego panowania Mieszko jako władca polski osiągnął naprawdę wiele, przede wszystkim udało mu się zjednoczyć polskie ziemie i plemiona je zamieszkujące i stworzyć podwaliny państwa polskiego. Oprócz tego przyjął chrzest i włączył państwo w krąg cywilizacji i kultury chrześcijańskiej europy zachodniej, rozbudował grody obronne, między innymi w Poznaniu oraz Gnieźnie oraz na całym…

Chrzest

Początek lat sześćdziesiątych wieku dziesiątego to także początek drogi do powstania państwa polskiego, gdzie rozpoczęły się rozmowy Mieszka z czeskim władcą Bolesławem Okrutnym. Ich efektem było małżeństwo Mieszka z Dobrawą. Kolejnym z kroków władcy Polan było przyjęcie przez niego, a jednocześnie przez wszystkich mu podległych chrztu, wyrzeczenie się dawnych wierzeń oraz przejście na wiarę katolicką.…

Dziedzictwo

Objęcie tronu przez mieszka nastąpiło po śmierci jego ojca, co miało miejsce w połowie wieku dziesiątego. Ze względu na brak tak naprawdę jakichkolwiek obszerniejszych źródeł trudne jest określenie jakie ziemie odwiedził on po swoim ojcu. Na pewno należały do nich tereny zamieszkiwane przez Goplan i polan, a także ziemie sieradzka i łęczycka, a dodatkowo przypuszcza…

Mieszko I

Mieszko był pierwszym oficjalnie podawanym władcom państwa polskiego, nie zdołał on się jednak koronować na króla za swojego życia, pierwszym polskim królem został dopiero jego syn Bolesław Chrobry. Co do biografii Mieszka nie jest dokładnie znana data jego urodzin, rozpiętość czasowa jest dosyć duża, gdyż podaje się że mógł się on urodzić w latach pomiędzy…