Polityka wewnętrzna

Kazimierz wielki mógł sobie pozwolić na widowisko sukcesy dyplomatyczne oraz organizację w większości zwycięskich wypraw między innymi dlatego, że potrafił on prowadzić spójną i stabilną a jednocześnie reformatorską politykę w granicach swojego państwa. Dążył on przede wszystkim do utworzenia solidnych i niezachwialnych podstaw materialnych i jednocześnie prawnych sprawowanych rządów królewskich. Wprowadził on jednolity system zarządzania…

Kazimierz Wielki

W latach 1333-1370 zasiadał ona na polskim tronie, jest największym oraz zarazem ostatnim władcą z dynastii Piastów oraz jedynym w historii naszego kraju, który doczekał się przydomku wielkiego. Jako władcy udało mu się przede wszystkim unormować stosunki z Czechami i zakonem krzyżackim, a także poprzez odpowiednio wysokie korzyści majątkowe odwieść Jana Luksemburga od dalszej chęci…