Dziedzictwo tronu

Kazimierz Wielki posiadał liczne żony, z żadną jednak nie posiadał syna, bezpośrednio z prawego łoża. Ustalił on podczas zjazdu z Andegawenami prawo do następstwa tronu w przypadku jego bezpotomnej śmierci. Była to cena poparcia jego polityki zagranicznej przez dynastię węgierską. Jeszcze raz prawa te zostały potwierdzone do tronu polskiego kilkadziesiąt lat później. Kiedy król umarł…

Polityka wewnętrzna

Kazimierz wielki z pewnością znany jest jako ten, któremu udało odnieść się wiele dyplomatycznych sukcesów, dodatkowo organizował on liczne zwycięskie wyprawy, a przede wszystkim prowadził spójną i reformatorską politykę na terytorium swojego państwa. Dążył on przede wszystkim do stworzeni bardzo silnych materialnych podstaw do sprawowania królewskich rządów, które będą niczym niezagrożonymi. Udało mu się wprowadzić…

Polityka zagraniczna

W momencie przejęcia władzy przez Kazimierza, który posiadał wtedy zaledwie dwadzieścia trzy lata, państwo polskie znajdowało się w położeniu, które delikatnie określić będziemy mogli mianem niebezpiecznego. Zajmowało ono w tym czasie obszar trochę ponad stu tysięcy kilometrów kwadratowych i podzielone było na dwie oddzielne prowincje, a mianowicie Małopolskę oraz Wielkopolskę, które poprzez lenna były przedzielonymi.…

Plany małżeńskie

Kazimierz zostaje zaręczony w lipcu roku 1315 z urodzoną dwudziestego maja czeską królową, która była córką Jana luksemburskiego. Mariaż ten miał całkowicie rozwiązywać problemy pretensji luksemburskich do polskiego tronu, ale janowi urodziło się dwóch synów i postanowił on cały czas podtrzymywać swoje roszczenia. Strona czeska zerwała więc zaręczyny na przełomie osiemnastego, czy też dziewiętnastego roku…

Młodość

Na chrzcie jeden z potężniejszych polskich władców otrzymał imię księcia kujawskiego, który był jego dziadem po mieczu, a więc Kazimierza. Kazimierz posiadał jeszcze dwóch starszych braci, a mianowicie Stefana oraz Władysława, którzy jednak zmarli w młodym wieku, pierwszy z nich w 1306, a drugi sześć lat później, tym samym więc Kazimierz już w wieku dwóch…

Kazimierz Wielki

Z całą pewnością Kazimierz wielki może zostać uznany za jednego z najwybitniejszych polskich władców, ostatniego z dynastii Piastów, który rządził Polską przez ponad trzydzieści lat i jak głosi popularne powiedzenie, zastał on ją drewnianą a pozostawił murowaną. Jako władcy udało mu się przede wszystkim doprowadzić do unormowania stosunków z Czechami oraz zakonem krzyżackim. W roku…

Bilans panowania

Bilans panowania władcy z całą pewnością budzi podziw. Szczególnie z powodu licznych reform udanych ruchów ekspansyjnych oraz rozwoju kraju, co pozwoliło na jego modernizację oraz powiększenie granic prawie czterokrotnie. Jak głosi popularne powiedzenie, Kazimierz III zastał Polskę drewnianą a pozostawił murowaną. Z drugiej jednak strony gdyby nie działania jego poprzednika, a mianowicie Władysława Łokietka, który…

Kochanki

Nie od wczoraj wiadomo, że większość możnowładców posiadało kochanki, czy też jak mówiono wcześniej nałożnice, gdzie sam Kazimierz Wielki w tym przypadku ułomkiem także nie był. Do jednych z najbardziej popularnych kochanek króla zaliczyć będzie można kobietę o przepięknej urodzie i jednocześnie dziwnym imieniu, Cudki. Była ona żoną zaufanego dworzanina monarchy. Podczas romansu, który trwał…

Śmierć

Wrzesień roku 1370 to okres kiedy Kazimierz przebywa w jednym z swych zamków, a dokładniej mówiąc na Przedbórzu, gdzie organizowane były bardzo wielkie łowy na jelenie. Jedno dnia, podczas pościgu za jeleniem spadł on z konia oraz złamał swoją nogę. Źródła wskazują na to, że miało to miejsce w niejakiej Żeleźnicy. Złamanie musiało być dosyć…

Tytuł królewski

Tytulatura jednego z największych polskich władców byłą bardzo często zmienianą, nawet w dokumentach, które wystawiane były w tym samym okresie panowania zdarzały się różnice. Niemniej jedne z elementów zawsze w tej tytulaturze obecne były przez okres całego jego panowania. Wersja najbardziej popularna oraz najczęściej spotykana mówi: „My, Kazimierz z Bożej łaski król Polski, pan i…