Rosyjska cesarzowa

Katarzyna na początku swoich rządów potwierdza sojusz z królestwem pruskim, co było widoczną kontynuacją polityki zapoczątkowanej jeszcze przez Piotra pierwszego. Oprócz tego potwierdziłą dekret dotyczący uprawnień dla szlachty, dzięki czemu zyskała sobie jej uznanie. Dekret ten był jednak bardzo okrutny, zezwalał arystokracji bowiem handlować chłopami. W ciągu swojego długiego panowania uczyniła bardzo wiele, aby w…

Biografia

Katarzyna II urodziła się w Szczecinie jako córka jednego z niemieckich książąt. Na chrzcie otrzymała ona imię Sophie Friederike Auguste. W roku 1745 wychodzi ona za mąż za księcia holsztyńskiego, który później zostaje rosyjskim carem Piotrem III. W roku 1762 po półrocznych rządach został on jednak obalony przez swoją własną żonę oraz jej zwolenników, która…

Katarzyna Wielka

Caryca Katarzyna, zwana także Katarzyną Wielką, urodziła się w roku 1729 w Szczecinie, umiera natomiast w roku 1796 w Petersburgu. Była żoną cara Piotra trzeciego, w momencie jego śmierci w roku 1762 sprawowała swoje rządy jednak całkowicie samodzielnie. Do dzisiaj podziwiana jest przez filozofów zachodniej części świata z powodu swojej mądrości, widocznego zamiłowania do wiedzy…