Rozkwit mocarstwa

Pod koniec panowania królestwo Karola Wielkiego obejmowało obszary, który łącznie liczyły sobie grubo ponad milion kilometrów kwadratowych. W okresach szczytowych w granicach państwa znajdowały się teren dzisiejszej Francji, Belgii, Austrii, Holandii, Szwajcarii, części Niemiec i Włoch oraz Korsyki jak i fragmenty Hiszpanii. Administrowanie państwem o takich gabarytach było naprawdę trudnym. Utrzymany został funkcjonujący jeszcze w…

Tworzenie imperium

W momencie śmierci Pepina Krótkiego, która miała miejsce w roku 768 władza według zwyczaju została podzielona pomiędzy dwóch synów zmarłego władcy, czyli Karlomana i Karola. Karol został ogłoszony królem w Noyon jeszcze w listopadzie tego roku. W następnym roku natomiast miejsce miała jego pierwsza wyprawa wojenna, która skierowana była przeciwko zbudowanym Akwitańczykom. Po okresie trzech…

Karol Wielki

Karol Wielki to jeden z najważniejszych i największych monarchów w historii średniowiecza oraz całej cywilizacji europejskiej. Był on królem franków i jednocześnie Longobardów, w roku osiemsetnym koronowano go na cesarza Imperium Rzymskiego. Jego polityka oraz działania ekspansyjne dały początek państwu francuskiemu, udało mu się podbić bowiem ogromne połacie terenów europejskich. Swój przydomek zawdzięcza on nie…