Wyprawa kijowska

W momencie śmierci cesarza Ottona III, Chrobry zrywa stosunki pokojowe z Niemcami i rozpoczyna Po zakończeniu wojny z Niemcami, Bolesław mógł liczyć na wsparcie właśnie od tego narodu podczas swojej zbrojnej wyprawy na kijów. W roku 1018 rozpoczęła się ofensywa, która miała na celu przywrócenia tronu kijowskiego, zięciowi Bolesława, a mianowicie Świętopełkowi, gdzie jej zakończenie…

Koronacja

Obecnie cały czas toczone są spory co do dokładnej daty koronowania Bolesława I Chrobrego na króla. Niektórzy z historyków uważają, że w roku tysięcznym Chrobry cały czas starał się o zgodę od papieża na swoją koronację, potwierdzającą akt, który miał miejsce właśnie w momencie gnieźnieńskiego zjazdu. Niezależnie od tego jaki byłyby źródła niemieckiej proweniencji, wszystko…

Wojna polsko-niemiecka

W momencie śmierci cesarza Ottona III, Chrobry zrywa stosunki pokojowe z Niemcami i rozpoczyna wojnę, poprzez zaatakowanie Miśni. Henryk w tym momencie odpowiada zbrojną wyprawą w następnym roku. Pierwsza z ofensyw nie odnosi skutku, a już w trakcie jesieni władca Rzeszy atakuje Czechy i obala władzę Bolesława na tych terenach właśnie. Przy Polsce pozostały tylko…

Panowanie

Po tym jak umiera Mieszko I, co miało miejsce 25 maja roku 992, Bolesław w okolicznościach, które są obecnie nieznanymi bardzo szybko przejął władzę nad całym krajem oraz wygnał swoich przyrodnich braci z drugiego małżeństwa ojca. Już w czerwcu pełnić on rolę w pełni samodzielnego władcy, Niemcy prosili go nawet o posiłki wojskowe. Wskazywać będzie…

Zjazd gnieźnieński

W roku tysięcznym do Gniezna przybywa niemiecki cesarz Otton trzeci. Do głównych celów jego wizyty zalicza się przede wszystkim pielgrzymkę do grobu świętego Wojciecha oraz jednocześnie chęć pozyskania chrobrego jako sojusznika i wsparcia idei cesarstwa uniwersalistycznego. W momencie zjazdu gnieźnieńskiego utworzona została całkowicie niezależna polska jednostka i organizacja kościelna, gdzie metropolia umiejscowiona została w Gnieźnie,…

Bolesław Chrobry

Po śmierci mieszka I Bolesław został wybrany nowym polskim księciem, od roku 1025 był królem Polskim z dynastii Piastów. Historycy podają, że był on jednym z ważniejszych sojuszników niemieckiego cesarza Ottona III, którego gościł w roku tysięcznym w Gnieźnie, na zorganizowanym specjalnie zjeździe gnieźnieńskim, podczas którego ponoć Bolesław miał zostać koronowanym. Źródła historyczne w tym…

Banknoty

Obecnie Bolesław chrobry znajduje się na biletach pieniężnych NBP, czyli na banknotach, a dokładniej mówiąc na banknocie dwudziestozłotowym. Już wcześniej gościł on na innych banknotach między innymi w latach osiemdziesiątych wieku ubiegłego na banknocie o nominale dwóch tysięcy złotych, oczywiście wtedy była to suma o wiele mniejsza niż obecnie, miejsce miała bowiem denominacja wartości złotego,…

Denar

Dokładniej mówiąc Denar Princes Polonie, czy też denar Bolesława chrobrego, był jednym z denarów bitych przez książęcą mennicę właśnie za czasów panowania tegoż władcy, jest to jedna z najsłynniejszych monet jeśli chodzi o historię polskiego mennictwa, zaważył na tym przede wszystkim popularny rysunek ptaka, obrazującego orła, który znajduje się na awersie. Do dziś toczyć będą…

Koronacja

Co do samej daty koronacji Bolesława Chrobrego na króla trwał będzie ciągły spór. Niektórzy uważać będą, że od 1000 roku władca starał się o papieską zgodę na koronację, która potwierdzać miała akt dokonany w czasie zjazdu gnieźnieńskiego. Niezależnie od źródeł niemieckich, które jednoznacznie potwierdzają, że Bolesław korzystając z okresu bezkrólewia w Niemczech każe koronować się…

Zjazd gnieźnieński

Zjazd gnieźnieński to jedno z ważniejszych wydarzeń za czasów panowania księcia chrobrego. Wszystko odbywało się w roku 1000 kiedy niemiecki cesarz Otton trzeci udaje się do polski między innymi z powodu pielgrzymi do grobu świętego Wojciecha i jednocześnie aby pozyskać chrobrego jako sprzymierzeńca w propagowaniu idei uniwersalistycznego cesarstwa. Podczas tegoż właśnie zjazdu utworzona została niezależna…