Ocena rządów

Poniatowski to z całą pewnością postać kontrowersyjna. Niektórzy z historyków uważają, że mógł zatrzymać upadek polskiego państwa, co wymagało by jednak posiadania o wiele większej determinacji i charakteru, którym cechowali się najwięksi z polskich władców, a tychże cech brakowało poniatowskiemu niewątpliwie. W tym zakresie był nieudolnym monarchą, który całkowicie uzależnił się od carycy Katarzyny II.…

Początek rozbiorów

Konfederacja upada po niespełna czterech latach walk a jej konsekwencją jest pierwszy z rozbiorów polski, w który czwarta część rzeczpospolitej wraz ze Lwowem, Pomorzem gdańskim oraz inflantami zostaje zagarnięte przez trzy kraje, Prusy, Rosję i Austrię. Takowy podział terytorium zatwierdzony został przez sejm rozbiorowy, który zwołano rok później w warszawie, a oprócz tego powołana została…

Konfederacja barska

Polityka Poniatowskiego wyraźnie wskazywała, że jest on władcą prorosyjskim (było to z pewnością spowodowane stosunkami z carycą). Niezadowolenie szlachty i niechęć uzależnienia rzeczpospolitej od Rosji spowodował zorganizowanie konfederacji barskiej, która rozpoczęła realną wojnę przeciwko Rosji, co uczynione zostało w imieniu suwerenności. Poniatowski był jednak gotów nawet w brew senatorom i posłom podpisać uchwałę, która miała…

Rządy

Od samego początku swoich rządów Stanisław August poniatowski starał się zachować neutralność tak aby nie zrazić do siebie większości szlachty. Z drugiej jednak strony zdawał sobie sprawę, że państwo wymaga wielu reform. Pragnął między innymi wzmocnić system państwowej obrony, z tego też powodu zakłada szkołę rycerską, która miała być elitarną wojskową uczelnią, kształcącą przyszłych dowódców…

Elekcja

Już za życia augusta III Familia, czyli stronnictwo Czartoryskich posiadało plany zamachu stanu i wprowadzenia na tron przedstawiciela swojego obozu przy wykorzystaniu pomocy wojsk rosyjskich. Wszystko wydarzyło się we wrześniu 1764 kiedy przy skromnym poparciu szlachty i zdecydowanej pomocy rosyjskich oddziałów, Poniatowski zostaje wybrany królem (co jest wynikiem przeprowadzonego zamachu stanu). Jego elekcja podpisana została…

Młodość

Poniatowski w okresie swojego dzieciństwa mieszkał wraz z najbliższą rodziną w Gdańsku. W mieście tym też pobierał nauki i zdobywał wiedzę – jego nauczycielem był wybitny historyk, który już od dziesięcioleci sprawował rolę prywatnego nauczyciela poniatowskich. W latach wczesnej młodości opuszcza jednak Gdańsk i przenosi się do warszawy, gdzie kontynuuje naukę na kolegium teatynów. Poniatowski…

August Poniatowski

Stanisław August Poniatowski urodził się w roku 1732 w miejscowości Wołczyn, umiera pod koniec tego samego wieku w Petersburgu. Był on ostatnim władcą rzeczpospolitej obojga narodów, jednocześnie ostatnim królem polski, w czasie jego rządów miejsce ma bowiem ostatni z trzech rozbiorów, który sprawia, że polska znika z map świata na ponad jedno stulecie. Pomimo faktu…