Kazimierz Wielki

Kazimierz, ostatni z dynastii Piastów, nie na darmo otrzymał przydomek Wielkiego, był przecież tym, który został Polskę drewnianą a zostawił murowaną, za czasów jego panowania polska była jednym z bardziej liczących się europejskich krajów, gdzie nasze granice rozrosły się kilkukrotnie, gospodarka funkcjonowała bardzo dobrze, a wszystkim żyło się dostatnie. Dzięki swoim zdolnościom dyplomatycznym i militarnym…

Tutenchamon

Tutenchamon jest postacią bardzo odległą naszym czasom, gdyż czasy jego panowania przypadają na drugie tysiąclecie przed naszą erą. Wiemy jednak na pewno, że był postacią co najmniej wyjątkową i jednym z najwybitniejszych władców Egiptu, któremu udało się wprowadzić stary ład i na nowo zjednoczyć kraj, tak jak wyglądał on w latach swojej świetności. Udało mu…

Katarzyna Wielka

Ta jedna z barwniejszych postaci rosyjskiej monarchii zwana będzie także carycą Katarzyną, czy też Katarzyną drugą Wielką. Co ciekawe urodziła się ona w Polskim szczecinie w pierwszej połowie wieku osiemnastego, zmarła natomiast w Petersburgu. Była ona cesarzową rosyjską, żoną cara Piotra III. Podziwiana była przez zachodnich filozofów przede wszystkim za jej mądrość, umiłowanie zdobywaniu wiedzy…

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte, czy też po koronacji na cesarza Napoleon I, był jednym z najwybitniejszych monarchów w historii europy, a szczególnie Francji. Urodził się w drugiej połowie wieku osiemnastego, zmarł natomiast w roku 1821 na wyspie świętej Heleny, gdzie znajdował się w samotności. Był on pierwszym z konsulów francuskiej republiki, a następnie cesarz francuski przez dziesięć…

Karol Wielki

Karol Wielki urodził się w pierwszej połowie wieku ósmego naszej ery, zmarł natomiast w wieku siedemdziesięciu dwóch lat w Akwizgranie. Był on królem Franków oraz Longobardów, od dwudziestego piątego grudnia roku osiemsetnego dodatkowo cesarzem imperium rzymskiego. Obecnie uważany jest za jednego z najwybitniejszych władców w europie średniowiecza, gdzie bardzo dużo zawdzięczać może on także spuściźnie…

Wielcy wodzowie

Wielkie mocarstwa i cywilizacje, które kształtowały się na przestrzeni historii ludzkości, zawdzięczały swoją pozycję przede wszystkim silnemu, mądremu i roztropnemu władcy. Nie zawsze byli oni jednak przykładem wszystkich cnót oraz dobra, często byli to okrutni i bezlitości i jednocześnie straszliwe skuteczni władcy. Historia zna wiele przykładów wspaniałych dowódców, królów, cesarzów i wszystkich innych, którzy odpowiedzialni…

Nefretete

Znana jest także jako Neferetiti, była żona faraona Echnatona i jednocześnie macochą Tutenchamona. Jej pochodzenie jest do końca nieznanym oraz niejasnym, przedstawia się teorię, że była ona jedną z księżniczek huryckich co tłumaczyłoby jej imię. Bardzo często przyjmuej się także, iż była ona córką doradcy dworu, czyli Aj, który wstąpił na tron właśnie po śmierci…

Grobowiec

Tutenchamona pochowano w dolinie królów, w zachodniej części Teb. Zaszczytu odprawienia ceremonii złożenia do grobu mumii faraona, a także ceremonii otwarcia ust, co z pewnością należało do największych honorów, dostąpił Aj, którzy przejął władzę osobiście jako nowy z faraonów. Istnieje prawdopodobieństwo, że grobowiec, w którym złożono Tutenchamona wyposażony został w skarby, które wyniesione zostały z…

Władza

Tutenchamon przejmuje władzę jako dziecko, kiedy ma około dziesięciu lat. Młody władca potrzebował więc dosyć dużego wsparcia w sprawowaniu swojej władzy. W jego imieniu powoływani byli regenci, zostali nimi między innymi Aj oraz Horemheb. Mieli oni z całą pewnością bardzo duży wpływ na Tutenchamona i to prawdopodobnie ich zasługą jest cały program restauracji państwa, który…

Biografia

Tutenchamon władze przejął w okolicach roku 1333 przed naszą erą, miał wtedy zaledwie dziesięć lat. Na tronie został osadzony najprawdopodobniej przy wykorzystaniu niemałej pomocy potężnego w tamtych czasach wezyra Aj. Jako syn Echnatona i jego małżonki, która była jednak drugorzędną, nie posiadał on teoretycznie realnych praw do objęcia władzy, z tego też powodu musiał poślubić…