Literatura

Witkiewicz borykał się z pewnymi problemami jeśli chodzi o inscenizację jego sztuk teatralnych, jednak cały czas nie rezygnował on z ich pisania. Wszystko zaczęło się zmieniać w okolicach lat siedemdziesiątych wieku dwudziestego kiedy wystawieni zostali między innymi szewcy, którzy spotkali się z bardzo pozytywną opinią zarówno publiczności jak i krytyków. Witkacy oprócz tego był także…

Polska powojenna

Prace Witkacego do lat siedemdziesiątych, czy też okresu kiedy rok 1985 nie został ustanowiony jego rokiem nie budziły większego zainteresowania, zarówno jeśli chodzi o obrazy jak i dzieła pisarskie. Z czasem większego szumu w mediach na jego temat stał się on wręcz modnym i bardzo czytywanym. Jeśli chodzi o jego obrazy natomiast, to kilkaset dzieł…

Twórczość

Twórczość Witkacego to ciągłe przeplatanie się malarstwa z pisarstwem, pisanie o malarstwie, malowanie pisarstwa i tak dalej. W końcu wydaje dzieło, jedno z swoich większych, które zawiera filozoficzną wręcz teorię mówiąca o czystej formie. Ta estetyczna teoria ma wpływ na determinacji późniejszych elementów twórczości malarskiej oaz teatralnej Witkacego. Chociaż sama w sobie stanowił najlepsze przedstawienie…

Okres formizmu

Los rzucał Witkacego po różnych rejonach świata. W momencie kiedy znalazł się w Rosji zaczął malować portrety w celu przerobienia małego grosza. Stworzył właśnie wtedy i spisał podstawy swoich charakterystycznych w późniejszym czasie teorii artystycznych, które wydane były zaraz po jego powrocie pod tytułem „Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienie”. Rozpoczyna się w…

Czysta Forma

Czysta forma jest bardzo charakterystyczną konwencją artystyczną, za której stworzenie odpowiadać będzie nie kto inny, a sam Witkacy, czy też Stanisław Ignacy Witkiewicz. Czysta forma przez niego stworzona wiązała będzie się jednocześnie z przekonaniami fizycznymi, którego go cechowały. Podstawową rolą sztuki, religii i filozofii według pisarza jest wywołanie u odbiorców uczuć metalicznych, czyli poczucia, że…

Czas podróży

Po zakończeniu swojej przygody z krakowską uczelnią Stanisław Ignacy bardzo dużo czasu spędzał w zakopanym skupiając się przede wszystkim na malowaniu oraz pisaniu. Bardzo często jednak podróżował do Chorwacji gdzie z powodu kolejnego pogorszenia stanu zdrowia przenosi się jego ojciec. W czasie kiedy samobójstwo popełnia jego narzeczona, kilka lat późnie, ucieka on ze znanych mu…

Witkacy

Witkacy, czy też dokładniej mówiąc Stanisław Ignacy Witkiewicz był jednym z polskich pisarzy, który posiadał jednak o wiele szersze uzdolnienia. Oprócz pisarstwa zajmował się malowaniem, filozofią, sztuką teatralną oraz fotografią, która w latach jego życia dopiero się rozwijała. Urodził się w roku 1885 w warszawie kiedy cały świat ogarnięty był przez zimę. Jego ojciec także…