Słynne dzieła

Popularność reja zaczyna się w roku 1567 kiedy wychodzi jego traktat Zwierciadło, połączony z żywotem człowieka poczciwego, kolejny rok to wydanie kolejnej wersji tegoż właśnie traktatu. Oprócz tego wydaje on psałterz Dawidów, książkę o utworze kupiec i tak dalej. Swoistym hitem napisanym przez Reja jest Rozprawa pomiędzy Panem, Wójtem, a Plebanem, która zyskuje bardzo dużą…

Język utworów

Język stosowany przez Mikołaja Reja w jego utworach należeć będzie do jednych z jego elementów rozpoznawczych. Zarówno w tekstach prozatorskich jak i poetyckich będzie on odzwierciedlał w doskonały sposób potoczną mowę średnio wykształconego przedstawiciela klasy szlacheckiej. Będzie on konkretnym, obrazowym, realistycznym, a jednocześnie zachowującym swą indywidualność i posiadającym swoiste cechy. O tym, że jest on…

Zwierciadło

Jest to ostatni z utworów, które pisze Rej. Zwierciadło to traktat, który ma podsumować wszystkie z poglądów pisarza na człowieka oraz świat, rozwijając popularną w tamtych czasach odrodzeniową formułę gatunkową, czyli wizerunku jako jednego z ideałów moralnych w ludzkiej doskonałości. Utwór inspirowany jest bardzo mocno przez kalwińską teologię, świat stanowić będzie odbicie ładu Boga, a…

Charakterystyczne dzieła

Do jednych z bardziej rozpoznawalnych dzieł Reja zaliczyć będziemy mogli rozprawę pod tytułem „Krótka rozprawa między trzema osobami: Panem, Wójtem i Plebanem”. Każda z osób w tejże rozprawie reprezentować będzie jeden ze stanów społecznych i dotyczyć problemów polityki i obyczajowości i przede wszystkim różnić pomiędzy tymi właśnie stanami. Utwór ten jest wyjątkowy także z powodu…

Przybliżenie twórczości

Mikołaj Rej dla większości z nas znany jest jako ojciec literatury polskiej, gdzie miano to zawdzięczać będzie swoim autorskim posłaniom, które zawierał w różnego rodzaju utworach, jeden z nich jest najbardziej popularny i znany każdemu z nas, a mianowicie: „A niech narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. W posłaniu…

Biografia

Życie Mikołaja Reja, rozpoczyna się w jednej z szlacheckich rodzin na Podolu. Jest on synem wdowca, Stanisława oraz Barbary Herburt, jest on jej synem z trzeciego małżeństwa. Mikołaj odebrał na początku bardzo elementarne wykształcenie, na początku korzystał z nauk w Skalbmierzu, następnie na kolejne dwa przeniósł się do Lowowa, gdzie został wpisany do pocztu studentów…

Mikołaj Rej

Pochodzący z Nagłowic polski prozaik i poeta tworzący w epoce renesansu. Przed docenieniem i niejako ponownym odkryciem pisarzy średniowiecznych uznawany był on za ojca polskiego pisarstwa. Jego twórczość z pewnością należeć będzie do bogatych i różnorodnych. Rej uważany jest do dzisiaj za jednego z większych mistrzów tworzenia literackich opisów. W połączeniu z wyjątkową wyobraźnią malarską…