Dzieła

Lista najpopularniejszych dzieł Adama Mickiewicza jest dosyć długą i większość z nich będzie nam znana. Jednak do tych najważniejszych dla polskiej literatury, na pewno zaliczymy wszystkie z części dziadów, sonety krymskie, Konrada Wallenroda, epopeję narodową, następnie okrzykniętą ostatnim z wielkich eposów, a mianowicie Pana Tadeusza. Inne z ważnych utworów to Konfederaci Barscy, czy też sparafrazowane…

Działalność przekładowa

Mickiewicz zaczynał swoją przygodę z literaturą oraz poezją od pracy przekładowej. Już po zakończeniu elementarnej szkoły przekładał dzieła Woltera na język polski, na którym nadaje także polskie tytuły. Tłumaczenia te tak naprawdę były parafrazami utworów francuskich, gdzie akcent przesunięty był na bardziej narodową tematykę. Kolejne lata twórczości to zbiór kolejnych tłumaczeń, czy też peryfraz, bliższych…

Fantastyka naukowa

Wielu autorów będzie doszukiwało się w literaturze mickiewiczowskiej i w niektórych z jego niepublikowanych utworów bezpośrednich podwalin pod gatunek jakim jest fantastyka naukowa. Dzieło, które miałoby być za to odpowiedzialne, a mianowicie „Historia przyszłości” nigdy nie było opublikowane, a rękopis zaginął. Sporo informacji dostarczać będą jednak o nim liczne z pozostawionych zapisków oraz listy do…

Romantyzm, klasycyzm

Adama Mickiewicza zwykło się powszechnie uważać za prekursora polskiego romantyzmu, w szczegółowej analizie jego dzieł oraz podstaw artystycznych wykazywać będzie jednak pośrednictwo wieszcza narodowego pomiędzy oświeceniowym klasycyzmem a romantyzmem właśnie. Zauważyć można, że pomimo powszechnych przekonań, które podsycane są przez kontrowersyjną romantyczność, Mickiewicz nie tylko nie neguje oświecenia, ale nawet wybiera z niego te z…

Zarys twórczości

Jego debiut miejsce miał na łamach Tygodnika Wileńskiego. Ten okres twórczości w życiu Mickiewicza, który był najwcześniejszym zwykle określamy mianem wileńsko-kowiańskiego. Mickiewicz pozostawał wówczas pod wpływem takich twórców jak Wolter, którego dzieła starał się tłumaczyć na polski. Głosił on w tym czasie między innymi sceptycyzm poznawczy. Kilka lat później udaje mu się wydać Odę do…

Biografia

Dzieciństwo Mickiewicza jest spokojnym oraz przebiegającym bez większych zaburzeń. Uczęszcza on przez około osiem lat do dominikańskiej szkoły powiatowej. W wieku siedemnastu lat kończy ją by rozpocząć nauki humanistyczne na uniwersytecie imperialnym w Wilnie, gdzie jego zamiarem było zdobycie zawodu nauczyciela. W czasach studiów był jednocześnie jednym z założycieli popularnego towarzystwa filomatów, czyli tajnej organizacji,…

Adam Mickiewicz

Mickiewicz jest jednym z polskich poetów działy oraz publicystów politycznych, który bardzo często określany jest mianem barda słowiańskiego, czy też poety przeobrażonego. Obok takich nazwisk jak Słowacki, czy też Krasiński uznany został za największego z poetów romantycznych, wieszcza narodowego oraz jednego z ważniejszych w sakli europejskiej. Był on członkiem założonego z resztą przez samego siebie…