Znaczenia alfabetu

W bardzo wielu przypadkach o alfabecie mówić będzie się, że posiada pięć różnych znaczeń. Według jednego z najobszerniejszych z nich alfabet jest inaczej określany mianem pisma alfabetycznego. Definicja podaje, że jest to fonetyczny zapis pisma, w przypadku którego każdy ze znaków odpowiada jednemu ze dźwięków, czyli jednej głosce, może to być samo, czy też spółgłoska. W takowym rozumieniu alfabety są różnymi, gdy ich zasadnicze zestawy liter różnić będą się krojem pomiędzy sobą, wyróżnimy tutaj alfabet grecki, łaciński, cyrylice i tak dalej. Alfabet polski jednak jest już tylko wariantem łacińskiej wersji tego systemu zapisu. Kolejne znaczenie będzie podawało, że alfabet jest narodowym system znaków, inne natomiast że porządkiem alfabetycznym, znaczenie czwarte natomiast definiuje alfabet jako system oparty na transkrypcji mowy. Ostatnia z definicji będzie poruszała sprawę pseudoalfabetów, czyli charakterystycznych systemów kodów, które jednak nie są uznawane za system pisma. Bardzo często terminem alfabetu będziemy określać sposoby przekazywania słów i komunikatów na odległości, które jednak nie są systemami piśmienniczymi, jest to między innymi system Morse, semaforowy, czy też flagowy i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *