Władysław Łokietek

Władysław łokietek posiadał bardzo wiele różnego rodzaju tytułów książęcych na terenach ziem polskich w czasie rozbicia dzielnicowego, kilka razy znajdował się także na wygnaniu by w końcu w roku 1320 zostać koronowanym na polskiego króla. Był on trzecim co do wieku synem Kazimierza I kujawskiego i jednocześnie najstarszym z jego trzeciego małżeństwa z księżniczką opolską, a dokładniej mówiąc Eufrozyną. Podobnie jak większość Piastów w tym okresie czasowym używał on zdrobniałej formy swojego imienia Włodek obok formy ojczystej czyli Włodzisław. Już w źródłach współczesnych występuje przydomek łokietek. Geneza tego przydomka jako wynikającego z niskiego wzrostu Władysława wytłumaczona i przedstawiona została dokładniej jednak dopiero w piętnastym wieku przez Jana Długosza, na kartach jego kroniki, gdzie opisywał dodatkowo wyczyny oraz poczynania jednego z ostatnich Piastów. Śmierć króla miała miejsce niespełna trzy lata później po objęciu przez niego polskiego tronu, a następcą jego został Kazimierz III, zwany później wielkim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *