Warunki rozwoju

Aby miejsce mógł mieć efektywny rozwój rolnictwa spełnione muszą być dwie grupy czynników, a mianowicie przyrodnicze i te pozaprzyrodnicze. Jeśli chodzi o te pierwsze to do najważniejszych z nich zaliczymy ukształtowanie powierzchni, klimat i rodzaj gleb. Do najbardziej sprzyjających rolnictwu terenów zaliczymy przede wszystkim te równinne, czy też posiadające łagodne stoki tereny pagórkowate. Warunki takie występować będą między innymi w środkowej części naszego kraju, w niektórych z południowych jego części oraz w okolicy pobrzeża. Najmniej korzystne natomiast panują w górach, z powodu ukształtowania terenu właśnie, gdzie praca maszyn rolniczych jest wysoko utrudnioną i wykonywanie dużej ilości prac konieczne jest w sposoby naturalne. Kolejny z elementów to klimat, który będzie warunkował jakie rodzaje upraw mogą mieć miejsce oraz czy w ogóle istnieje jakaś szansa na hodowlę zbóż i innych roślin. Bezpośrednio z klimatem łączyć będą się także gleby, gdyż to właśnie od ich klasy zależeć będzie, czy dana roślina posiada realne szanse na wydanie swoich plonów. Im większa jakość ziemi, tym lepsze produkty, ich ilość także jest bardziej satysfakcjonującą. Druga z grup czynników to warunki pozaprzyrodnicze. Zaliczyć do nich możemy między innymi mechanizację rolnictwa. Będzie ona posiadała bardzo duży wpływ na efektywność gospodarki rolnej. W Polsce poziom ten nie należy do najwyższych. Rolnicy bardzo często mają problem z zakupieniem nowych urządzeń, szczególnie w małych gospodarstwach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *