Wacław II

Wacław drugi należał do dynastii przemyśl idów, panował w naszym kraju od roku 1278 do 1305 kiedy miejsce miała jego śmierć. Był on synem zmarłego tragicznie czeskiego króla Ottokara II. W momencie śmierci swojego ojca, kiedy młody Wacław posiadał zaledwie siedem lat, nie mógł on objąć bezpośrednio władzy. Przypadła ona regencji, która mianowana została przez jednego z najważniejszych suwerenów tychże właśnie ziem. Kandydatów do objęcia tegoż właśnie stanowiska był kilku, ostatecznie jednak wybór niemieckiego władcy pada na jednego z brandenburskich margrabiów, a mianowicie Ottona wysokiego, który wywodził się z askańskiej dynastii. Wacław umiera w roku 1035 z powodu gruźlicy, która trawiła jego organizm przez długie miesiące. Jego śmierć w młodym wieku, posiadał bowiem zaledwie trzydzieści lat, w połączeniu z śmiercią jego syna w następnym roku, wzbudza wśród obecnych historyków uczucie, że śmierci te były co najmniej planowane, brakuje jednak jakichkolwiek dowodów na potwierdzenie tychże właśnie faktów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *