Typy

W przypadku pisma i jego ewolucji rozwinęło się wiele rodzajów i form. Jedną z pierwszych było pismo piktograficzne, obrazkowe, które z resztą cały czas znajduje zastosowanie. W jego przypadku przedmioty i czynności zapisuje się przy wykorzystaniu systemu obrazków, tak zwanych piktogramów, które mogą być z sobą specyficznie łączone tworząc nowe znaczenia. Kolejny z rodzajów pisma zwany będzie ideograficznym, gdzie system ideowy i pojęciowy wyrażany jest przy wykorzystaniu ideogramów, które przedstawiać będą pojęcia abstrakcyjne. Jest to jeden z kolejnych etapów ewolucji pisma w stosunku do jego wersji obrazkowej. Ideogramy obecnie stanowić będą między innymi mały odsetek chińskich znaków. Kolejny z rodzajów pisma to pismo fonetyczne, gdzie stosuje się symbole przedstawiające dźwięki. Najpopularniejszą formą w tym przypadku będzie pismo głoskowe, gdzie symbole przypisywane będą do spółgłosek i samogłosek, najpopularniejszej alfabety w tym przypadku to łaciński, grecki, cyrylica i tak dalej. Oprócz tego w grupie pism fonetycznych znajdziemy pisma spółgłoskowe, alfabetyczno-sylabiczne oraz tak zwane sylabariusz. Kolejne z dwóch rodzajów pisma to pismo złożone, inaczej zwane mieszanym oraz węzełkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *