Sztuka Karolińska

W okresie sztuki przedromańskiej rozwijała się sztuka karolińska, która najlepiej widoczna była na terenie cesarstwa Karola Wielkiego, a następnie także w monarchiach jego następców na przełomie ósmego oraz dziewiątego wieku. Po upadku rzymskiego cesarstwa w europie zachodniej zaniechano wznoszenia monumentalnych obiektów. Niespokojne czasy, liczne migracje oraz brutalne rządy nie sprzyjały rozkwitowi sztuki oraz kultury. Twórczość plemion germańskich znajdowała się natomiast w opozycji do antycznej sztuki. Do rozkwitu form karolińskich doszło w latach świetności cesarstwa Karola Wielkiego. Sztuka wyraźnie odwoływał się do antycznych wzorców, a w szczególności tych, które pochodziły z okresu późnej starożytności. Z powodu ogromnych połaci terenów państwa Karola sztuka ta docierała do różnych zakątków europy, szczególnie na tereny, które pokrywają się z dzisiejszymi granicami niemieckimi oraz austriackimi, a oprócz nich także Francji i Włoch.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *