Sukcesja

Henryk umiera w roku 1547 w pałacu Whitehall. Na mocy aktu sukcesyjnego podpisanego trzy lata wcześniej koronę po ojcu dziedziczy Edward, który był jego jedynym żyjącym synem – przyjmuje on imię Edwarda czwartego. Edward był pierwszym monarchą protestanckim, który rządził Anglią, Henryk zadbał bowiem aby jego syn kształcony był w duchu protestantyzmu, ze względu na chęć ugruntowania pozycji swej dynastii oraz antypapieskiego charakteru zmian, które miały miejsce w kraju. W momencie przejęcia władzy posiadał on jednak zaledwie dziewięć lat nie mógł jej więc sprawować w sposób faktyczny. Wyznaczonych zostało szesnastu wykonawców, którzy mieli służyć w formie rady regenckiej do czasu osiągnięcia przez Edwarda pełnoletniości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *