Specyfikacja

Na mocy ustawy związanej z organizacją hodowli i rozrodem zwierząt w gospodarstwach, hodowla sama w sobie będzie zespołem zabiegów, które zmierzają do poprawienia dziedzinach założeń, czyli genotypów zwierząt gospodarskich. W zakresie ich wychodzić będzie ocena wartości zarówno użytkowej jak i jednocześnie hodowlanej. W warunkach prawidłowego chowu prowadzony jest dodatkowo dobór i selekcja osobników do kojarzenia. Metody hodowli są różne, dwie najbardziej popularne z nich o kojarzenie w pokrewieństwie, inaczej zwany będzie także hodowlaną wsobną, czy też krewniaczym kojarzeniem. W tym przypadku będzie chodziło o kojarzenie zwierząt, które są ze sobą spokrewnione. Drugi z rodzajów to krzyżowanie, czyli hodowla bez pokrewieństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *