Rządy

Od samego początku swoich rządów Stanisław August poniatowski starał się zachować neutralność tak aby nie zrazić do siebie większości szlachty. Z drugiej jednak strony zdawał sobie sprawę, że państwo wymaga wielu reform. Pragnął między innymi wzmocnić system państwowej obrony, z tego też powodu zakłada szkołę rycerską, która miała być elitarną wojskową uczelnią, kształcącą przyszłych dowódców polskich wojsk. Na zrealizowanie projektu łożył z własnej kiesy wspomagając się tylko momentami funduszami państwowymi. Szkoła funkcjonowała sprawnie i dawała możliwość wychowania w przeciągu roku około dwustu kadetów. Kolejne z reform to próby wzmocnienia pozycji polskich miast oraz sytuacji w nich panujących – z tego też powoduje powołał Komisje Dobrego Porządku w każdym z województw. Zajęły się one porządkowaniem spraw własnościowych w ośrodkach miejskich, likwidowały magnackie jurydyki, a także wpłynęły na usprawnienie systemów podatkowych, dzięki czemu miasta mogły liczyć na dodatkowe pieniądze, które wykorzystywano przede wszystkim na brukowanie ulic. Oprócz tego poniatowski rozpoczął przeprowadzanie reformy monetarnej. Specjalna komisja, która została przez niego powołana pracowała przy projekcie zmiany stóp monetarnych. Wycofane zostały z obiegu stare monety, a oprócz tego wszystkie te, które bito ze stemplami Augusta III na terenie Saksonii co czyniły okupacyjne wojska pruskie. Poniatowski oprócz tego wprowadzał liczne zmiany administracyjne, starając się dostosować do zachodniego systemu rządów parlamentarnych, który według niego bardzo dobrze funkcjonował. Zajął się oprócz tego usprawnieniem oświaty dając możliwość powszechnej nauki wszystkim stanom społecznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *