Rządy samodzielne

Okres regencji oficjalnie zakończony zostaje w roku 1285 w momencie kiedy Wacławowi w ramach lenna przydzielone zostają Czechy oraz Morawy, z ręki niemieckiego władcy. Jednocześnie, zgodnie z zawartymi już we wcześniejszym okresie umowami, Wacław poślubia córkę Rudolfa. Małżeństwo to połączone ze złym stanem zdrowia Wacława dawało Habsburgom nadzieje na rychłe przejęcie dziedzictwa po rodzie przemyślidów. Ślub odbywa się w atmosferze swojego rodzaju skandalu, gdyż Rudolf wyraża zgodę na to, aby w uroczystościach udział brał osobiście Zawisza, co spowodowało, że miejsce miał duży afront. Dodatkowo młodziutka panna młoda powróciła do domu, tak aby nie pozostawała na zdemoralizowanym dworze. Wkrótce jednak okazuje się że na dworze Wacława wpływy Zawiszy znaczyć zaczynają coraz mniej. Już w roku 1285 w czasie śmierci matki władcy, głównym doradcą zostaje jeden z biskupów, a nie właśnie Zawisza. Mimo utraty poparcia Wacława Zawisza cały czas stara się aby doprowadził do wprowadzenia w życie polityki nakierunkowanej przeciwko samym Habsburgom co staje się wkrótce przyczyną uwięzienia, a następnie jego zamordowania w przeciągu najbliższych dwóch lat. W celu uspokojenia sumienia władca decyduje się między innymi na ufundowanie ogromnego klasztoru, który staje w Zbrasławiu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *