Rosyjska cesarzowa

Katarzyna na początku swoich rządów potwierdza sojusz z królestwem pruskim, co było widoczną kontynuacją polityki zapoczątkowanej jeszcze przez Piotra pierwszego. Oprócz tego potwierdziłą dekret dotyczący uprawnień dla szlachty, dzięki czemu zyskała sobie jej uznanie. Dekret ten był jednak bardzo okrutny, zezwalał arystokracji bowiem handlować chłopami. W ciągu swojego długiego panowania uczyniła bardzo wiele, aby w dziedzinie stosunków międzynarodowych Rosji jak i tych zewnętrznych wzmocnić potęgę państwową, jak i władzę centralną dążąc do wprowadzenia na stałe absolutyzmu. W okresie jej rządów miejsce miało znaczne powiększenie się terytorium Rosji, a liczba ludności wzrosła prawie dwukrotnie. Oprócz tego była ona autorką planu, który miał na celu sprowadzenie niemieckich kolonistów w regiony Powołża, gdzie zapewniane były im ulgi podatkowe, opieka prawna oraz wolność wyznaniowa. Na początku lat sześćdziesiątych przeprowadzona została sekularyzacja dóbr należących do kościoła i duchowieństwa. Cerkwie i klasztory od tego momentu znajdowały się na utrzymaniu skarbu państwa, który przejął majątki ziemskie przez nie posiadane i obejmujące prawie milion poddanych. Grunty użytkowane bezpośrednio przez chłopów przekazano im w ich bezpośrednią własność, a obowiązki co do pańszczyzny został widocznie zmniejszone. Powoduje to, że obraz Katarzyny wydawać mógłby się bardzo pozytywny, tak naprawdę zagłębiając się w jej historię okazuje się, że cesarzowa była postacią bardzo kontrowersyjną, która czyniła tyle dobrego co złego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *