Romantyzm

W Polsce romantyzm okazał się jednym z najważniejszych okresów dziejów i literatury. Romantyzm stwarzał ideową bazę dla buntu, konspiracji i powstań. Czas ten kształtował bojownika o wolność ojczyzny, eksponował problemy społeczne tak ważne wobec problemów całego narodu. Przetrwał do dzisiaj jako czas uwielbienia lub parodii. Tematem polskiego romantyzmu była wolność ojczyzny i bunt przeciw zaborcom, miłość romantyczna do ojczyzny, mesjanizm narodowy i jednostkowy jak i umiłowanie pejzażu polskiego, misja poety i poezji. Do najważniejszych poetów i pisarzy tego okresu należeli A. Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Aleksander Fredro, Kraszewski, Norwid, Krasiński. W utworach przebija nieszczęśliwa miłość do ojczyzny, czy dziewczyny, niedola powstańca, jak i więźnia caratu, postawa buntu wobec Boga i mit dworku szlacheckiego jako ostoi narodowej. Powstają baki, sonety, rapsodie, eposy, ody. Każdy z tych twórców ma własny styl, który jest tylko jakby przypisany do niego. Do dziś dzieci uczą się o nich w szkołach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *