Przewrót religijny

Henryk ósmy w kolejnych latach swoich rządów zaczął przekazywać należące i zarezerwowane wcześniej dla kleru urzędy w ręce świeckie, ograniczając w ten sposób wpływ duchowieństwa na sprawy państwowe. Spowodowało to rozwścieczenie stolicy apostolskiej, moment który jednak przeważył czarę goryczy miał miejsce później i dotyczył ponownego zamążpójścia Henryka w momencie kiedy znajdował się jeszcze w innym oficjalnym związku (miał on zostać unieważniony tak naprawdę nie było do tego podstaw). Papież nakłada więc na Henryka ósmego ekskomunikę, co było przyczyną brzemiennego w skutkach przewrotu religijnego. Anglia całkowicie odcięła się od stolicy apostolskiej, władze kościelne pozbawione zostały jakichkolwiek praw ingerowania w sprawy państwowe, a żeby tego było mało moc mianowania biskupów od tego momentu posiadał sam król. Głową kościoła mianowany został monarcha angielski, a za nie uznanie go takowym karano śmiercią. W tym momencie miejsce miało narodzenie się anglikanizmu, czyli całkowicie nowego odłamu chrześcijańskiego. Jako głowa kościoła Henryk ósmy mógł w tym momencie bez problemy ponownie ożenić się. Henryk w celu stłumienia wszelakich sprzeciwów oraz buntu mordował każdego kto nieprzychylnie nastawiony był do jego decyzji, spowodowało to, że całe zamieszanie skończyło się bez większych rewolt. Kościół anglikański przejmował wiele rozwiązań kościoła katolickiego jak i wyznań protestanckich. Zachowane zostały katolickie dogmaty, przyjęto jednak jednocześnie protestancki zapis o zbawieniu poprzez wiarę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *