Pozytywizm

Nurt ten występował w okresie od powstania styczniowego aż do końca lat dziewięćdziesiątych dziewiętnastego wieku. Pojawił się po romantyzmie i przed Młodą Polską. Należy przyznać, że przede wszystkim nurt ten zrodził się z kierunku filozoficznego o tej samej nazwie. Wiedza o świecie budowana była przede wszystkim z badań naukowych, sprawdzonych faktów, praw natury, które przenosiły się bezpośrednio na losy jednostek, a także z układów społecznych. Wprost ogromny wpływ na losy ludzi i literatury miała filozofia Augusta Comte, francuskiego myśliciela. Czynniki, które wpłynęły na wyodrębnienie się pozytywizmu, to scjentyzm, ewolucjonizm oraz utylitaryzm. Stawiano wtedy przede wszystkim na pracę organiczną, u podstaw, emancypację kobiet, a także na asymilację Żydów oraz innych mniejszości narodowych, które znajdowały się na terenie naszego kraju. Głównymi nazwiskami tego okresu byli: Orzeszkowa, Prus, Konopnicka, Gomulicki, Rodziewiczówna, Sienkiewicz, Sygietyński, Świętochowski, Zapolska, Żeromski i wielu innych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *