Polska

Należy przyznać, że Polska posiadała bardzo dużo władców i to z różnych dynastii. Można tutaj również wprowadzić swoisty podział na okres Polski, kiedy to panowały dynastie dziedziczne, a także okres tronu elekcyjnego, z wyborów. Najczęściej listy władców Polski, które są tworzone, obejmują sobą zarówno królów Polski, jak książąt. Pierwszą dynastią i jednocześnie jedną z ważniejszych w dziejach Polski, byli Piastowie. Ich rządy istniały od powstania państwa polskiego, a więc od początków dziesiątego wieku aż do drugiej połowy wieku czternastego (ok. 1370 roku). Później w historii Polski pojawiały się też takie dynastie, jak między innymi Andegawenów, Przemyślidów, Jagiellonów. Ostatnim z Jagiellonów, który zasiadał na tronie polskim był Zygmunt II August. Po nim nastąpił już okres tronu elekcyjnego. Pierwszym królem tak wybranym był Henryk Walezy, a ostatnim Stanisław August Poniatowski. Historia Polski jest niezwykle burzliwa, również pod kątem wyboru i zasiadania na tronie, a także samych rządów poszczególnych królów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *