Plany małżeńskie

Kazimierz zostaje zaręczony w lipcu roku 1315 z urodzoną dwudziestego maja czeską królową, która była córką Jana luksemburskiego. Mariaż ten miał całkowicie rozwiązywać problemy pretensji luksemburskich do polskiego tronu, ale janowi urodziło się dwóch synów i postanowił on cały czas podtrzymywać swoje roszczenia. Strona czeska zerwała więc zaręczyny na przełomie osiemnastego, czy też dziewiętnastego roku wieku czternastego. Kazimierz został kilka lat później zaręczony z Anną, która była córką fryderyka pięknego. Projekt ten ponownie upadł, po klęskach fryderyka w kolejnych bitwach. Dopiero trzeci z planów i projektów małżeńskich udało się zrealizować, a mianowicie w roku 1325 królewicz ożeniony został z córką wielkiego księcia Giedymina co miało na celu przypieczętowania sojuszu z Litwą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *