Pismo

Za pismo uznać będziemy mogli system znaków, które są umownymi. Przy ich pomocy utrwala się przede wszystkim mówioną wersję języka. Jeśli chodzi o zapis, to będzie istniało wiele sposobów by przy jego pomocy przekazać mowę. Generalny podział wyróżniać będzie zapis znaczeń, czy też poszczególnych dźwięków. Większość z systemów piśmienniczych obecnie wykorzystywać będzie oba rodzaje tego zapisu, można więc definiować je jako fonetyczno-znaczeniowe. Badania medyczne będą pokazywały, że podczas czytania pism znaczeniowych aktywność obszaru naszego mózgu rozkładana jest całkowicie inaczej niż ma to miejsce w przypadku pism fonetycznych. Pismo fonetyczne zajmować będzie głównie obszary półkuli lewej oraz jej zasoby, natomiast prawa półkula odpowiedzialna będzie za pismo znaczeniowe. W przypadku zaburzeń opierających się o problemy z odwzorowywaniem znaków w poprawny sposób będziemy mówili o tak zwanej dysgrafii. Pismo jest przez historyków uważane za jeden z bardziej charakterystycznych elementów wyróżniających rozwinięte cywilizacje w czasach starożytnych i świadczący o wyższym poziomie tychże właśnie społeczeństw, jeśli chodzi o ewolucję cywilizacyjną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *