Pismo

Pismo jest jednym z charakterystycznych elementów wielkich starożytnych cywilizacji. To właśnie dzięki opracowaniu przez nie własnego systemu zapisu znaków i dźwięków mamy dzisiaj możliwość zdobycia informacji o ich kulturze, zwyczajach oraz historii. Według definicji pismo jest uważane za system znaków umownych, które pozwalają na utrwalenie języka mówionego. Na zapis mowy istnieje wiele różnego rodzaju sposobów, gdzie do najpopularniejszych z nich zaliczyć możemy zapis dźwięków oraz zapis znaczeń. Większość z systemów piśmiennictwa używanych obecnie to systemy mieszane, czyli fonetyczne i znaczeniowe jednocześnie. Badania o podłożu medycznym pokazują obecnie, że przy czytaniu pisma znaczeniowego rozkład aktywnych partii mózgu będzie innym niż w przypadku czytania pism fonetycznych. Za pierwszy rodzaj pisma odpowiadać będzie półkula prawa, za drugi natomiast lewa. Niektóre z osób posiadają problem z rozróżnieniem i przyporządkowaniem danych znaków i ich znaczeń, co nazywane będzie dysgrafią, w niektórych przypadkach także dysleksją, gdzie ta druga odnosi się jednak bardziej do samego czytania tekstu i rozumienia jego przekazu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *