Pieczęcie

Przemysł w okresie swojego panowania posługiwał się pięcioma różnymi pieczęciami. Pierwszą z nich odwiedził bezpośrednio po swoim ojcu, była ona jedną z najważniejszych, widniał na niej napis odnoszący się bezpośrednio do powiązania polski z religią chrześcijańska. Druga z pieczęci, jego pieczęć herbowa przedstawiała wspinającego się lwa. Trzecia z pieczęci obrazuje te sam elementy, które znajdowały się na ojcowskiej, są one jednak większe oraz wyraźniejsze, znajduje się także inny podpis. Czwarta z pieczęci nie zachowała się do dnia dzisiejszego, ostatnia z nich, czyli piąta stosowana była po koronacji. Była najbardziej majestatyczna i przedstawiała na jeden ze stron siedzącego na tronie króla, z wszystkimi jego insygniami władzy, na drugiej stronie znajdował się natomiast orzeł. Nie wiadomo co skłoniło go do zmiany symbolu używanego przez dziada i ojca, czyli lwa, właśnie na orła. Przypuszczać można jednak, że Przemysł podkreślić chciał iż wywodzi się z jednej z prastarych polskich dynastii albo też chciał uwydatnić swoje prawa co do przejęcia władzy po Henryku Prawym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *