Panowanie

Po tym jak umiera Mieszko I, co miało miejsce 25 maja roku 992, Bolesław w okolicznościach, które są obecnie nieznanymi bardzo szybko przejął władzę nad całym krajem oraz wygnał swoich przyrodnich braci z drugiego małżeństwa ojca. Już w czerwcu pełnić on rolę w pełni samodzielnego władcy, Niemcy prosili go nawet o posiłki wojskowe. Wskazywać będzie mogło to na to, że Bolesław był obecnym przy konającym ojcu i wówczas wyrazić musiał on zgodę na przejęcie władzy przez syna. Dążąc do ekspansji na tereny pruskie popierał w swojej polityce misję chrystianizacyjną między innymi tą, którą prowadzić praski biskup, Wojciech, która miała miejsce w roku 997. W momencie kiedy Wojciech został zabity z rąk pogan chrobry wykupił jego zwłoki, za ilość złota porównywalną do wagi ciała przyszłego świętego. Kiedy Wojciech kanonizowany został jeszcze w roku 999 miało to ogromne i wysoce prestiżowe znaczenie dla całego polskiego kościoła.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *