Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte, czy też po koronacji na cesarza Napoleon I, był jednym z najwybitniejszych monarchów w historii europy, a szczególnie Francji. Urodził się w drugiej połowie wieku osiemnastego, zmarł natomiast w roku 1821 na wyspie świętej Heleny, gdzie znajdował się w samotności. Był on pierwszym z konsulów francuskiej republiki, a następnie cesarz francuski przez dziesięć lat. Oprócz tego piastował on także tytuł prezydenta oraz króla Włoch. Postać napoleona z całą pewnością wywoływała i cały czas wywoływać będzie różnego rodzaju kontrowersje i nierzadko pomówienia, będzie tak między innymi dlatego, że uważa się go obecnie za jednego z najwybitniejszych ludzi, przywódców, strategów i tym podobnych, a z drugiej strony, uważano go także za agresora, tyrana oraz egotystę i tak dalej. W polskiej tradycji, szczególnie jeśli chodzi o niepodległość i okres romantyzmu uwielbienie dla napoleona i jego idei było jednym z objaw patriotyzmu, a to przede wszystkim na powiązanie napoleona w okresie zaborów z nadziejami polskiego społeczeństwa na odzyskanie niepodległości właśnie z jego pomocą. Cecha takowa nazywana jest bonapartyzmem i była z pewnością w czasach tamtych jedną z największych cnót, świadczyła między innymi o silnym patriotyzmie, oddaniu i miłości do ojczyzny oraz wyrażała poczucie narodowej tożsamości w najwyższym z jej możliwych stopni. Sam napoleon jednak nie skończył ciekawie, jego oczekiwania był zbyt wygórowanymi, w końcu stracił wszystko i zginął sam w samotności męczony przez liczne choroby, przede wszystkim wrzody na żołądku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *