Młodość

Poniatowski w okresie swojego dzieciństwa mieszkał wraz z najbliższą rodziną w Gdańsku. W mieście tym też pobierał nauki i zdobywał wiedzę – jego nauczycielem był wybitny historyk, który już od dziesięcioleci sprawował rolę prywatnego nauczyciela poniatowskich. W latach wczesnej młodości opuszcza jednak Gdańsk i przenosi się do warszawy, gdzie kontynuuje naukę na kolegium teatynów. Poniatowski zdobył naprawdę staranne i konkretne wykształcenie, w czasie lat nauki często podróżował po europie zachodniej. W momencie pobytu w wielkiej Brytanii miał możliwość zapoznania się z rządami parlamentarnymi i sposobem ich działania. Początek lat pięćdziesiątych to moment kiedy wybrany zostaje posłem na sejm. Kilka lat później zostaje posłem saskim w Petersburgu, gdzie nawiązuje się jego romans z Sophie Auguste, która jak się później okazuje zostanie cesarzową Rosji, Katarzyną drugą. Owocem ich romansu było dziecko, córka Anna Piotrowna. Początek lat sześćdziesiątych to okres decydujący o wstąpieniu poniatowskiego na tron. Jako poseł na sejm atakuje bowiem w imieniu Czartoryskich mandat poselski jednego z hrabiów, który nie będąc szlachcicem polskiego pochodzenia bezprawnie zasiadał w izbie, co spowodowało że ojciec tegoż posła zmuszony był zerwać obrady sejmu gdzie miejsce miało także widoczne uczestnictwo ówczesnego monarchy polskiego Augusta III.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *