Książe Łokietek

Wiadome było dla większości magnatów, że po śmierci Przemysła II jego miejsce zająć powinien Władysław i objąć pieczę nad wielkopolską oraz Pomorzem, w czasie tym był on już księciem kujawskim. Nie bez znaczenia w tym przypadku będzie fakt szczerej niechęci łokietka do narodku niemieckiego, którzy byli uznawani powszechnie za głównych sprawców jednej z największych zbrodni ludobójczej tamtego okresu. Pomimo faktu znalezienia innego testamentu Przemysła, który miał przepisywać ziemię oraz władzę innemu spadkobiercy, to głos decydujący należał jednak mimo wszystko do możnowładców. Od momentu tego jednak zaczynają się kłopoty, gdyż całkowite zdobycie dziedzictwa po zmarłym władcy w cale do łatwych nie należało. Do wielkopolski między innymi zaczęły napływać wojska z Brandenburgii, które zajmowały po kolei jedne z najważniejszych okolicznych dzielnic. Oprócz tego na Pomorzu o władzę cały czas stara się walczyć jeden z bratanków łokietka. Ostatecznie do wojny jednak nie dochodzi, gdyż łokietek akceptuje zabory brandenburskie, a z bratankiem dochodzi do bezpośredniego porozumienia. Trudniejsza sprawa miejsce ma jednak z innym prawowitym spadkobiercą, o którym zapis znajduje się w testamencie. W końcu jednak i tutaj dochodzi do układu, gdzie Władysław zgadza się na oddanie dosyć dużej części ziemi i ustanawia go swoim następcą, w przypadku bezdzietnej śmierci. Układ ten nie załatwia jednak wszystkich ze spornych spraw, zgłasza jeśli chodzi o fakt pojawienia się na świecie męskich potomków łokietka. Rządy na wielko polszczyźnie nie należały do udanych. W całym kraju zaczęli szerzyć swoją działalność bandyci, a oprócz tego coraz silniejsza stawała się wewnętrzna opozycja przeciwko księciu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *