Królowie polscy

Tytuł króla używany był przez polskich władców od roku 1025, kiedy to koronowany był pierwszy z nich, a dokładniej mówiąc Bolesław pierwszy Chrobry. Tytuł królewski od tego momentu na stałe związany był z osobą polskiego władcy aż do roku 1795. W okresie zaborów używany był natomiast przez rosyjskiego cara, który panował w królestwie polskim. Najdłużej rządzącą w polskim państwie dynastią, była dynastia Piastów, której kres miejsce miał pod koniec wieku czternastego, w momencie kiedy największy z polskich królów, Kazimierz trzeci umiera nie pozostawiając żądnego męskiego potomka, powoduje to że Andegawenowie, a następnie Jagiellonowie przejmują władzę monarszą w Polsce. Po zakończeniu dynastii Jagiellonów przychodzi czas królów elekcyjnych, którzy wybierani są od drugiej połowy wieku szesnastego, aż do końca wieku osiemnastego, kiedy to miejsce ma ostatni z rozbiorów polski. Władza monarsza w Polsce kończy się całkowicie w roku 1918, kiedy kraj nasz odzyskuje niepodległość i wprowadzona zostaje demokracja.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *