Koronacja

Władysław łokietek dążył do zjednoczenia ponownie wszystkich ziem rozproszonych w momencie rozbicia dzielnicowego co szło mu nadzwyczaj dobrze, dodatkowo sytuacje losowe i śmierć kolejnych władców w krótkim okresie z pewnością ułatwiła mu to zadanie. Z działaniami tymi łączył również starania o uzyskanie zgody od papieża na koronowanie siebie. Politykę księcia krakowskiego w tej mierze bardzo aktywnie wspierał polski kościół z arcybiskupami na czele. O sprawie koronacji zadecydowano podczas wiecu możnych oraz rycerstwa, który odbywał się pod koniec czerwca w Sulejowie, w roku 1318, gdzie przygotowana została specjalna suplika z prośbą właśnie do samego biskupa Rzymu. Udał się do niego biskup włocławski niejaki Gerward. O pomyślnym załatwieniu sprawy oraz zgody papieskiej zadecydowała przede wszystkim zmiana sposobu w jaki naliczane miało być świętopietrze na o wiele korzystniejszy z punktu widzenia stolicy apostolskiej. W roku 1320, dnia 20 stycznia Władysław łokietek doczekał się upragnionej koronacji na polskiego króla. Miejscem koronacji zamiast Gniezna był Kraków, co miało miejsce z pewnością z powodu nacisków kurii papieskiej, która chciała uniknąć jakichkolwiek konfliktów z Luksemburgiem, który również rościł sobie prawa do tej korony. Dokonanie obrzędu koronacji w Krakowie spowodowało jednak, że Luksemburg kwestionował jej legalność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *