Koronacja

Koronacja Przemysła miejsce miała w katedrze gnieźnieńskiej w roku 1295, a dokładniej dwudziestego szóstego czerwca, w niedzielę, czyli w dniu kiedy obchodzone było święto świętych Jana i Pawła. Nie wiadomo jednak jaki obrządek ceremonii miał miejsce podczas samej koronacji. Była to bowiem pierwsza z koronacji polskiego władcy po okresie ponad dwustu lat. Na uroczystość tą przybyli prawie wszyscy biskupi z terenów piastowskich oraz najważniejsi z książąt oraz magnatów. Nie jest ostatecznie rozstrzygniętą sprawa otrzymania bezpośredniej zgodny na koronację od biskupa Rzymu czyli Bonifacego ósmego. Źródła w tej kwestii będą zazwyczaj informowały o samym fakcie dokonania koronacji bez podania informacji, czy zgoda papieska została uzyskana. Jednak bez względu na fakt, czy zgoda była nada, legalność koronacji przez ówczesnych Przemysłowi ludzi nigdy nie była podważona. Nawet jednak z czeskich kronik nie odmawiała wielkopolskiemu władcy tytułu królewskiego i nazywała go właśnie monarchą. Fakt koronacji królewskiej stał się przyczyną pomiędzy historykami co do zasięgu samego królestwa Przemysła. Jako pierwszym z tym problemem zetknął się jeden z dwudziestowiecznych historyków, który wychodził z założenia, że przemysł koronował się tak naprawdę na króla wielkopolskiego, cały czas jednak nie udało się uzyskać odpowiedzi na tą właśnie tezę. Można jednak spodziewać się, że koronacja właśnie w Gnieźnie miała na celu wskrzeszenie królestwa polskiego, co z resztą potwierdzone będzie przez zapis pieczęci, która była używana przez monarchę po koronacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *