Konsul

W momencie przejęcia dyktatorskiej władzy w republice francuskiej napoleon rozpoczyna bardzo energiczne działa. Przede wszystkim stara się uzyskać poparcie arystokracji i ogłasza amnestię dla emigrantów z arystokratycznym pochodzeniem – wszyscy oni mogli wrócić do kraju, ale majątki, które zarekwirowane zostały im w czasie rewolucji nie zostały im oddane. Unormował także stosunki z kościołem katolickim, przyjmując zasady nowego konkordatu, gdzie zastrzeżona została nienaruszalność dokonanych wcześniej rekwizycji i sprzedaży kościelnych dóbr. Oprócz tego punktu konkordat był bardzo korzystnym dla kościoła, ustalał bowiem pensje biskupie, wprowadzał religię w państwowych szkołach i ułatwiał budowę nowych świątyń. Oprócz tego starał się on wprowadzać reformy usprawniające funkcjonowanie państwa. wprowadził także po raz pierwszy na świecie obowiązek nieodpłatnej nauki w publicznych szkołach dla dzieci od pewnego progu wiekowego. Zaostrzył walkę z rozbojami, fałszerstwami i tak dalej, co wpłynęło na widoczne ograniczenie korupcji i szybki wzrost publicznego bezpieczeństwa. Zreformowanie urzędów skarbowych oraz jednocześnie wprowadzenie podatków na tytoń, alkohol i sole trzeźwiące poprawiło budżet państwa i umożliwiło wypłacanie rent oraz emerytur. Ogromnym zastrzykiem dla budżetu było także sprzedanie terenów Luizjany w Ameryce północnej rządowi USA, gdzie Francja otrzymała piętnaście milionów dolarów (dzisiaj suma ta wyrażała by się w setkach milionów, jeśli nie miliardach). Teren ten posiadał wielkość prawie dwóch milionów kilometrów kwadratowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *